Koulukuljetukset

Iin koulukuljetusten piirissä on noin 400 oppilasta.

Koulukuljetusta haetaan täyttämällä lomake ja toimittamalla se allekirjoitettuna opetus- ja varhaiskasvatuspalveluihin. 

Koulukuljetuksia koskevat muutokset 1.8.2019 alkaen

Koulukuljetuspäätöksiä tehtäessä koulumatkan vaarallisuuden arviointiin käytetään apuna Koululiitua, joka on laskentamenetelmä, joka arvioi tiestön ja liikenteen ominaisuuksien perusteella indeksin (riskiluku) kuvaamaan tien vaarallisuutta.