Koulukuljetukset

Koulukuljetuksia koskevat muutokset 1.8.2019 alkaen:

(mm. kilometrimäärät esioppilaat ja ensimmäisen luokan oppilaat, kilometrimäärät 2-9 -vuosiluokat, tien vaarallisuusluokitukset, noutopisteet, lukiolaisten kuljetukset)