Jätehuolto, kierrätys, ympäristövalvonta

Ii kuuluu Kiertokaari Oy:n toimialueeseen. Kaikki Kiertokaaren jätteiden vastaanottopaikat ja ekopisteet ovat iiläisten käytössä.

Oulunkaaren ympäristöpalvelut tuottavat kunnallisen ympäristöterveydenhuollon, elintarvikevalvonnan, ympäristönsuojelun ja eläinlääkintähuollon palvelut.

Uudet jätehuoltomääräykset voimaan 1.1.2023

Uudet lajittelua ohjaavat jätehuoltomääräykset on asettanut seudullinen jätehuoltojaosto, joka on jäteviranomainen Iin, Hailuodon, Kempeleen, Lumijoen, Oulun ja Pudasjärven alueella.

Kotien lajitteluvelvollisuudet kiristyvät vaiheittain: taloyhtiöissä heinäkuusta 2023 alkaen ja omakotitaloissa heinäkuusta 2024 alkaen. Taloyhtiöissä edellytetään sekä bio- että pakkausjätteiden lajittelua, taajamissa sijaitsevissa omakotitaloissa vähintään biojätteen lajittelua. 

Lisätiedot:

Iin jäteasema Ekorysä

Osoite: Yrittäjäntie 2 b, Ii.
Avoinna maanantaisin ja torstaisin klo 15-19.
Jäteasemalla ei voi asioida aukioloaikojen ulkopuolella.

Vaaralliset jätteet, sähkölaitteet, rautaromu: Kotitalouksien maksuttomat vaaralliset jätteet voi palauttaa Iin jäteasemalle. Lääkkeet ja elohopeakuumemittarit tulee palauttaa apteekkeihin. Paristot palautetaan niitä myyviin liikkeisiin. Jäteasemalla otetaan maksutta vastaan myös kotitalouslaitteisiin rinnastettavia koneita ja laitteita sekä metalliromua.

Jäteaseman maksullinen sekajäte: Iin jäteasemalla otetaan vastaan myös satunnaisia sekajätekuormia, jotka sisältävät esimerkiksi huonekaluja tai muita sellaisia jäte-esineitä, jotka eivät sovi omaan jäteastiaan. Asumisen jäte (polttokelpoinen jäte) laitetaan kuitenkin aina omaan jäteastiaan, sitä ei saa ottaa vastaan jäteasemalla. Jäteaseman hoitaja perii sekajätekuormista maksun, kuormamaksu on 30 €/kuorma/200 kg. Mikäli kuormat ovat suuria tai toistuvia, on ne kuljetettava suoraan Ruskon jätekeskukseen Ouluun.

Yritysten jätteet: Yritysten jäte ei kuulu Iin jäteasemalle, vaan se toimitetaan joko Ruskon jätekeskukseen (avoinna arkisin klo 7-20) tai käsittelyluvan saaneille muille vastaanottajille. Yritystoiminnan jäte on aina maksullista. Yritysten vaarallisia jätteitä otetaan vastaan Ruskon jätekeskuksessa Oulussa ma-to klo 7-15 ja pe klo 7-12. 

Lisätietoja
Kiertokaaren asiakaspalvelu palvelee ma-pe klo 8–16 p. 08 558 400 10, neuvonta [at] kiertokaari.fi, kiertokaari.fi
Iin jäteasemaa hoitaa urakoitsija Toivo Kerola, p. 0400 290 903.

Ruskon jätekeskus, Oulu

Ruskonniityntie 10, 90620 Oulu. Kiertokaaren asiakaspalvelu ma-pe klo 8-16 p. 08 558 400 10.

Ekopisteet Iissä

Pisteistä vastaa valtakunnallisesti Suomen Pakkauskierrätys / Rinki Oy, jonne voi antaa palautetta mm. keräyspisteiden siisteydestä/tyhjennystarpeesta verkkosivuilla: rinkiin.fi/ekopistepalaute

 • Ii, Kärkkäinen, Sorosentie 1, 91100 Ii
 • Ii, Keskusurheilukenttä, Kisatie 2 B, 91100 Ii
 • Ii, Olhava, ST1, Sassintie 3, 91140 Olhava
 • Kuivaniemi, Kuivajoentie 15, 95100 Kuivaniemi

Ympäristöterveydenhuolto, elintarvikevalvonta, eläinlääkintähuolto, ympäristönsuojelu

Oulunkaaren ympäristöpalvelut tuottavat kunnallisen ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon palvelut Iin, Utajärven ja Vaalan kuntiin sekä Pudasjärven kaupun­kiin. Ympäristöpalvelut tuottavat myös ympäristönsuojelun viranomaispalvelut Iihin.

Ympäristöterveydenhuolto vastaa alueen elintarvikevalvonnasta, terveydensuojelusta, (mm. koulut, päiväkodit, asumisterveysasiat, talousvesi, ja uimavesi) sekä tupakkalain mukaisesta valvonnasta.

Lisätiedot: pudasjarvi.fi/ymparistoterveys-ja-elaimet/
 
Yhteystiedot:

 • Mäkelä Jyrki, ympäristöterveydenhuollon ympäristötarkastaja, p. 050 3950 406
 • Yli-Elsilä Anu, ympäristöterveydenhuollon ympäristötarkastaja, p. 040 6608 311 (talousveden valvonta)
 • Takkinen Sari, eläinlääkinnän ja ympäristöterveydenhuollon asiakassihteeri, p. 040 1699 781
 • Kelloniemi Jarmo, ympäristöjohtaja, p. 0400 433 998 

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi [at] pudasjarvi.fi
 
Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on:

 • maa-aineslain lupa- ja valvonta-asiat, lisätiedot: https://www.pudasjarvi.fi/ymparistoterveys-ja-elaimet/maa-ainesvalvonta/
 • ympäristönsuojelun lupa- ja valvonta-asiat, lisätiedot: https://www.pudasjarvi.fi/ymparistoterveys-ja-elaimet/ymparistonsuojelu/
 • ympäristönsuojelun suunnittelu ja kehittäminen
 • huolehtia ympäristön tilan seurannasta sekä siihen liittyvistä selvityksistä ja tutkimuksista
 • ympäristönsuojelun ohjaus ja neuvonta
 • antaa lausuntoja sekä tehdä esityksiä ja aloitteita ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista muille viranomaisille
 • ympäristönsuojelun tiedotus, valistus ja koulutus
 • edistää kunnan yhteistyötä muiden viranomaisten ja yhteisöjen kanssa ympäristönsuojeluasiassa

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä on säädetty laissa kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta, ympäristönsuojelulaissa, jätelaissa, vesihuoltolaissa, vesilaissa, maastoliikennelaissa, maa-aineslaissa, luonnonsuojelulaissa ja vesiliikennelaissa. 
 
Yhteystiedot:

 • Vihanta Camilla, vs. ympäristötarkastaja, p. 0503950366
 • Jokikokko Marja-Leena, ympäristösuojelun asiakassihteeri, p. 0400 671 944
 •  Kelloniemi Jarmo, ympäristöjohtaja, p. 0400 433 998 

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi [at] pudasjarvi.fi

Oulunkaaren ympäristöpalvelujen yhteystiedot:
Varsitie 7
93100 Pudasjärvi

ymparistopalvelut [at] pudasjarvi.fi
 
Käyntiosoite Iissä:
Piisilta 1, Ii