Valtuustoaloitteet

Valtuustoryhmällä ja kunnanvaltuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa.

Aloite annetaan valtuuston puheenjohtajalle. Kunnanhallitus lähettää aloitteen sen viranomaisen valmisteltavaksi, jonka toimialaa asia koskee. Valtuusto voi päättää, että aloitteessa tarkoitetun asian valmistelusta käydään lähetekeskustelu.

Kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä aloitteista. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. (Lähde: Iin kunnan hallintosääntö 12.12.2022)

Alle on koottu Iin kunnanvaltuutettujen ja valtuustoryhmien tekemät aloitteet vuodesta 2022 alkaen.

2024

2023

2022