Saavutettavuusseloste

Julkishallinnon verkkosivuja koskee EU:n saavutettavuusdirektiivi, jonka tavoitteena on ihmisten yhdenvertaisuus digitaalisessa yhteiskunnassa ja yhdenmukaiset vaatimukset saavutettavuudelle.

Verkkosivujen tulee noudattaa WCAG 2.0 kriteeristön AA-tasoa. Suomessa saavutettavuuden valvontaviranomaisena toimii Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI): Saavutettavuusvaatimukset.fi

Saavutettavuusselosteessa kuvataan verkkopalvelun saavutettavuuden tila ja mahdolliset poikkeamat saavutettavuusvaatimuksista. Lisäksi selosteessa kerrotaan, miten käyttäjä voi antaa saavutettavuuspalautetta.

Iin kunnan saavutettavuusseloste on laadittu 23.9.2019, seloste koskee Iin kunnan verkkosivustoa: ii.fi ja visitii.fi

Iin kunnan verkkosivusto vastaa suurilta osin Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1:ssä esitettyjen vaatimusten tasoja A ja AA. 

Saavutettavuus on ihmisten erilaisuuden ja moninaisuuden huomiointia verkkopalvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Saavutettavuus parantaa yhdenvertaisuutta digitaalisessa yhteiskunnassa.
Selosteen tiedot perustuvat käyttäjätestaukseen ja itsearvioon. Apuna on käytetty testaukseen tarkoitettuja teknisiä työkaluja (mm. Wave Evaluation Tool).

Verkkosivusto on julkaistu 12.6.2019. Saavutettavuusseloste on laadittu 23.9.2019.

Vaatimustenmukaisuus

Iin kunnan verkkosivusto vastaa suurilta osin Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1:ssä esitettyjen vaatimusten tasoja A ja AA. Verkkosivuston rakenteessa on huomioitu mm.:

  • Navigaatio sisältää menurakenteiden lisäksi hakutoiminnon, sivukartan ja murupolun. Etusivulla on linkki navigaatioiden ohi pääsisältöön. Sivustoa voi käyttää pelkästään myös näppäimistöllä.
  • Sivupohja on helposti hahmotettava ja johdonmukainen. Typografia ja värikontrasti on riittävä.
  • Sivuston rakenne otsikoineen on selvitettävissä ruudunlukijoita varten.
  • Sivusto mukautuu eri kokoisia näyttöjä varten (responsiivisuus)
  • Kuville on annettu vaihtoehtoiset selitteet.

Ei-saavutettava sisältö
Verkkosivustolla on julkaistuna noin 440 liitetiedostoa (pdf), joista merkittävä osa on julkaistu ennen 23.9.2018, jolloin ne eivät kuulu sovellettavan lainsäädännön piiriin. Keskeisimmät asioiden hoitamiseen tarvittavat liitetiedostot pyritään tekemään saavutettaviksi.

Palaute saavutettavuudesta
Palautetta saavutettavuudesta voit antaa verkossa: ii.fi/palautelomake, sähköpostitse kirjaamo [at] ii.fi tai p. 050 3103 458 (kunnan Asiointipiste).

Saavutettavuuskantelu -selvityspyyntö
Suomessa saavutettavuuden valvontaviranomaisena toimii Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI). ESAVIn Saavutettavuusvaatimukset.fi -sivustolta löydät ohjeet ja osoitteet jatkotoimenpiteisiin.