Iin yrityspalvelut - Ii Business

työskentelyä.
Palvelemme kaikkia Iin yrityksiä, niin toimintaansa aloittavia kuin liiketoimintaansa kehittäviä. Iissä yhdistyy pienen kunnan ketterä päätöksenteko ja Oulun suuralueen edut. Ii on myös ilmastotyössä Euroopan paras ja kaikki alueella käytetty energia on uusiutuvaa.

Yrityksen perustaminen, kasvuneuvonta ja sijoittuminen

Iin yrityspalvelut auttaa yrityksen aloittamisvaiheessa, yritystoiminnan kehittämisessä ja liiketoiminnan sijoittumisessa Iihin. Maksuttomiin palveluihin kuuluvat mm. perustamisneuvonta, kannattavuuslaskelmissa, liiketoimintasuunnitelmissa ja rahoituksessa, kuten startti- ja tukirahahakemuksissa auttaminen.

Yrittäjille apua koronatilanteesta johtuviin vaikeuksiin
Useat organisaatiot voivat auttaa yrittäjiä koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Yksinyrittäjien 2000 euron tuen haku on päättynyt 30.9.2020. 

Hyödyllisiä linkkejä:

Ota yhteyttä

Iin yrityskehittäjä Noora Huotari
p. 040 683 0541, noora.huotari [at] micropolis.fi

Yritysneuvoja Noora Huotari.

Ala olevien linkkien avulla voit hakea tarjouspyyntöjä ja iiläisiä yrityksiä sekä tilata kerran kuussa ilmestyvän uutiskirjeen. Yritystulkin työkalujen avulla voit kehittää yritystoimintaasi tai suunnitella yrityksen taloutta, hinnoittelua ja investointeja. 

Avoimet tarjouspyynnöt

Hae iiläisiä yrityksiä

Tilaa yritysuutiskirje

Yritystulkki työkalut

Vapaat toimitilat ja yritystontit

Ii on osa Oulun 250 000 asukkaan talousaluetta. Iin läpi kulkee 14 000 ajoneuvoa vuorokaudessa tarjoten yli viisi miljoonaa potentiaalista asiakaskontaktia vuodessa. Iissä valokuituyhteys kattaa koko teollisuusalueen.

Katso vapaat yritystilat, tontit ja kokoustilat Iistä: iilaakso.fi

Työllistämisen tuet

Kuntalisä

Kunta tukee iiläisiä tai Iissä toimipaikkaa pitäviä yrityksiä ja yleishyödyllisiä yhteisöjä, järjestöjä, yhdistyksiä, säätiöitä sekä muita elinkeinotoimintaa harjoittavia työnantajia työttömien työllistämisessä maksamalla kuntalisää työllistettävän henkilön palkkakuluihin talousarviossa vuosittain vahvistettujen määrärahojen puitteissa. Kuntalisän myöntäminen edellyttää, että työnantaja on hakenut ja TE-toimisto on myöntänyt palkkatukea työttömän työntekijän työllistämiseen.

Kuntalisän myöntämisen ehdot vuonna 2020
Kunta maksaa kuntalisää:

 • yrityksille ja muille elinkeinotoimintaa harjoittaville työnantajille enintään 300 €/kk.
 • yleishyödyllisille yhteisöille, järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille enintään 500 €/kk.

ammatillisiin perustutkinto-opintoihin perustuvaan oppisopimustyösuhteeseen työnantajille enintään 500 €/kk, kun
työllistettävä henkilö on iiläinen työnhakija,

 • joka on saanut työmarkkinatukea vähintään 300 päivää
 • jolla on vamma tai sairaus, joka merkittävästi vaikeuttaa työllistymistä, tai
 • joka on alle 29-vuotias ja työttömyys on kestänyt yli 6 kuukautta.

Lisätietoja:

IiRekry-tuki

Kunta tukee yrityksiä, yhdistyksiä, järjestöjä, säätiöitä ja elinkeinotoimintaa harjoittavia työnantajia työttömien työllistämisessä myös harkinnanvaraisella IiRekry-tuella, joka ei edellytä myönteistä päätöstä TE-toimiston palkkatuesta.

IiRekry-tuen myöntämisen ehdot vuonna 2020
Työllistävän yrityksen, yhdistyksen, järjestön tai säätiön on oltava iiläinen tai sillä tulee olla toimipiste Iissä. Työllistettävän henkilön tulee olla iiläinen työnhakija,

 • joka on saanut työmarkkinatukea vähintään 300 päivää
 • jolla on vamma tai sairaus, joka merkittävästi vaikeuttaa työllistymistä, tai
 • joka on alle 29-vuotias henkilö, ja jonka työttömyys on kestänyt yli 6 kuukautta

Kunta maksaa IiRekry-tukea:

 • yrityksille enintään 300 €/kk
 • yhdistyksille enintään 500 €/kk
 • ammatillisiin perustutkinto-opintoihin perustuvaan oppisopimustyösuhteeseen enintään 500 €/kk.

Lisätietoja:

Maaseutupalvelut

Oulun ja Pudasjärven kaupunki sekä Iin ja Utajärven kunta ovat solmineet yhteistoimintasopimuksen maaseutuhallinnon tehtävien järjestämisestä. Palveluihin kuuluvat mm. EU- ja kansallisten tulotukihakemukset, maatilarekisterin ylläpito ja sato-, hirvi-, petoeläinvahinkojen korvausasiat. Lisätiedot ja yhteyshenkilö: ouka.fi/oulu/ymparisto-ja-luonto/maaseutupalvelut

Kasvua kiertotaloudesta ja energiatehokkuudesta?

Micropolis Oy tuottaa Iin kunnan elinvoimapalvelut. Micropoliksen asiantuntijat eli ilmastotiimi ”Greenpolis” tuo laajalle alueelle kasvua, liiketoimintaa ja työtä taloudellisesti kannattavasta ilmastotyöstä. Lisätiedot: greenpolis.fi/yhteystiedot