Osallistu ja vaikuta

Miten voit kuntalaisena vaikuttaa Iin kehittämiseen?

Kuntavaalit

Kunnanvaltuusto valitaan joka neljäs vuosi. Iissä on 35 valtuutettua. Katso valtuuston 2017 - 2021 yhteystiedot.

Osallistu asioiden valmisteluun

Kuntalaisbarometri
Iin kunta toteuttaa joka toinen vuosi kaikille kuntalaisille avoimen kuntalaisbarometrin, jonka tarkoituksena on lisätä kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia kunnan toiminnan kehittämisessä sekä säännöllistää kuntalaiskyselyjä.

Iin kylien neuvottelukunta
Kunta ja iiläiset kyläyhdistykset perustivat yhdessä kylien neuvottelukunnan vuoden 2014 alussa. Neuvottelukunnan tarkoitus on käydä keskustelua ajankohtaisista asioista, saada koulutusta, jakaa kokemuksia, tehdä aloitteita ja syventää yhteistyötä eri kylä- ja asukasyhdistysten välillä.

  • Lisätiedot: puheenjohtaja Anita Sievänen, Pohjois-Iin kyläyhdistys ry, p. 0400 461880, anita.sievanen [at] gmail.com, sihteeri Riitta Räinä hyvinvointikoordinaattori p. 050 3950305, riitta.raina [at] ii.fi
  • Jäsenet: Jakkukylän kyläyhdistys ry / Anne Matikainen, Kuivaniemen Jokikylän kyläyhdistys ry / Eemeli Hyry, Kuivajoen Pohjoisrannan kyläyhdistys ry / Hannu Peurasaari, Myllykankaan kyläyhdistys ry / Kari Nykänen, Oijärven kyläyhdistys ry / Kalervo Södö, Ojakylän kyläyhdistys ry / Jaana Pakanen, Olhavan seudun kehittämisyhdistys ry / Kalevi Stenberg, Ylirannan kyläyhdistys ry / Saara Paakkola.
  • Ajankohtaiset asiat: Facebook.com/iinkylat

Iin Nuorisovaltuusto
Nuorisovaltuusto on poliittisesti sitoutumaton iiläisten nuorten vaikuttajaryhmä, joka ajaa kunnassa alueen nuorten etuja.

Iin Vanhus- ja vammaisneuvosto
Tehtävänä on seurata vanhuksia ja vammaisia koskevaa päätöksentekoa, heidän toimeentuloa- ja elinoloja koskevia mahdollisuuksiaan ja tehdä aloitteita heitä koskevissa asioissa.

Iin Liikunta-asioiden neuvottelukunta
Tehtävänä on keskustella ja kehittää urheiluseurojen ja kunnan välistä yhteistyötä. Liikunta-asiain neuvottelukuntaan kuuluvat kaikki iiläiset toiminnassa olevat urheiluseurat, kunnan teknisentoimen Iiikuntapaikkamestari ja Ii-instituutti vapaa-aikapäällikkö.

  • Vapaa-aikapäällikkö Pekka Suopanki, p.050 395 0392, pekka.suopanki [at] ii.fi

Anna palautetta palveluista ja kehittämisehdotuksia