Kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki

Kotihoidon tuki
Kotihoidon valitessaan vanhemmilla on oikeus kotihoidon tukeen, mikäli perheessä on alle 3-vuotias lapsi ja häntä hoitaa kotona jompikumpi vanhemmista. Alle 3-vuotiaan kotona hoidettavan lapsen muista alle kouluikäisistä sisaruksista voidaan maksaa hoitoraha. Lisäksi perhe voi saada tulossidonnaista hoitolisää. Tuen maksaminen päättyy viimeistään, kun perheen nuorin lapsi täyttää 3 vuotta. Kotihoidontukea haetaan Kelan lomakkeella WH 1.

Kotihoidon tukea ei voi saada lapsesta, joka käyttää kunnallisia varhaiskasvatuspalveluja. Jos kunnallista hoitopaikkaa ei irtisanota esim. kesäloman ajalta, kotihoidon tukeen ei ole oikeutta. 

Osittaista hoitorahaa maksetaan silloin, kun vanhempi lyhentää työaikaansa alle 3-vuotiaan lapsensa hoidon vuoksi enintään 30 tuntiin viikossa. Lapsi voi tällöin olla joko kunnallisessa tai yksityisessä varhaiskasvatuksessa.

Lisätietoja https://www.kela.fi/kotihoidontuki

Yksityisen hoidon tuki
Voit saada yksityisen hoidon tukea, jos lastasi hoitaa palkattu hoitaja tai yksityinen varhaiskasvatuksen tuottaja. Lapsen täytyy olla alle kouluikäinen. Tukea ei voi saada, jos lapsi on kunnan varhaiskasvatuksessa.

Voit saada yksityisen hoidon tukea sen jälkeen, kun vanhempainraha on päättynyt. Tukea maksetaan aikaisintaan sen kuukauden alusta, jonka aikana lapsi täyttää 9 kuukautta.

Lasten yksityisen hoidon tukeen kuuluu hoitoraha ja hoitolisä.                      

Yksityisen hoidon tukea voi hakea toinen lapsen vanhemmista tai muu huoltaja. Kela maksaa tuen kuitenkin aina suoraan yksityiselle hoitajalle tai varhaiskasvatuksen tuottajalle. Yksityisen hoidon tuki on verotettavaa tuloa varhaiskasvatuksen tuottajalle, mutta ei tukea hakevalle perheelle. Tukea haetaan Kelalta lomakkeella WH2.

Lisätietoja https://www.kela.fi/yksityisen-hoidon-tuki

Toiminäin, jos haluat palkata hoitajan kotiin
Hae kotihoidon ja yksityisen hoidon tukea Kelasta. Kun haet yksityisen hoidon tukea Kelasta, ole ensin yhteydessä kotikuntaasi. Kunta tarkistaa hoitajan kelpoisuuden ja rikostaustan. Kela maksaa yksityisen hoidon tuen suoraan hoitajalle.

Kotihoidon tuen Kela maksaa lapsen pääasialliselle hoitajalle eli yleensä sinulle vanhempana. Voit käyttää tukea hoitajan palkan maksamiseen.

Hoitajan palkkaaminen kotiin yksityisen hoidon tuella Iissä:

 • Etsi hoitaja itse tai työvoimatoimiston kautta.

 • Tee hoitajan kanssa työsopimus; perhe on työnantaja, jota koskee työnantajan velvollisuudet mm. TAEL, tapaturmavakuutus-, työttömyysturvavakuutus-, ryhmähenkivakuutus- ja sosiaaliturvamaksut.

 • Täytä Kelan WH2-lomake

 • Sovi tapaaminen Iin varhaiskasvatuspäällikön kanssa sähköpostilla virpi.risteela [at] ii.fi tai puhelimella p. 040 7731783. Tapaamisessa varhaiskasvatuspäällikkö tekee hyväksynnän ennakkoon täyttämäänne Kelan WH2-lomakkeeseen, jolla anotte oikeutetta yksityisen hoidon tukeen ja kuntalisään. Ota mukaan tapaamiseen hoitajan työsopimus ja rikosrekisteriote.

 • Toimita tarvittavat asiakirjat Kelaan. 

 • Kela maksaa tuen suoraan hoitajalle.

 • Perhe maksaa palkan ja tuen välisen erotuksen ja pidättää tästä ennakkoveron sekä maksaa työnantajan maksut.

Yksityisen hoidon tuki:

 • Lapsi on alle kouluikäinen.

 • Hoidettava lapsi ei ole kunnan järjestämässä päivähoidossa tai hänelle ei saa olla varattu sieltä hoitopaikkaa.

 • Palkattu hoitaja ei ole samassa taloudessa asuva perheenjäsen tai muu henkilö.

 • Palkattu hoitaja ei ole lapsen eri taloudessa asuva vanhempi.

 • Palkattu hoitaja on yli 16-vuotias.

 • Palkattu hoitaja ei saa vanhempainrahaa.

 • Palkatun hoitajan työsuhde on vähintään 1 kk:n mittainen.

 • Yksityisen hoidon tukea ei voi saada samasta lapsesta, josta isälle maksetaan isyysrahaa. Sen sijaan perheen muista lapsista voidaan maksaa yksityisen hoidon tukea isän isyysrahakauden aikana.

Lisätietoja varhaiskasvatuksen palveluohjaus p. 040 6233550 ja  https://www.kela.fi/jos-palkkaat-yksityisen-lastenhoitajan