Muistutus varhaiskasvatuksen toiminnasta

Lapsella on oikeus turvalliseen ja laadukkaaseen varhaiskasvatukseen.
Joskus kuitenkin vanhemmilla tai huoltajilla herää varhaiskasvatusta koskevia kysymyksiä tai tyytymättömyyttä toimintaan. Näissä tilanteissa kannattaa asian selvittämiseksi olla ensisijaisesti yhteydessä henkilökuntaan tai tarvittaessa päiväkodinjohtajaan.

Jos asiat eivät omassa varhaiskasvatuspaikassa keskustellen selviä, vanhemmalla tai huoltajalla on mahdollista tehdä asiasta muistutus toiminnasta vastaavalle päiväkodinjohtajalle, toimipaikan vastuuhenkilölle tai varhaiskasvatuksen johtavalle viranhaltijalle.

Pohteen sosiaaliasiavastaava neuvoo asiakkaita arkisin klo 9-11 numerossa 040 135 7946.
Hän neuvoo asiakkaan oikeuksista ja hänen kanssa voit pohtia erilaisia keinoja tilanteen selvittämiseksi.

Muistutuksen tekeminen

Muistutus tulee tehdä pääsääntöisesti kirjallisesti. Erityisestä syystä se voidaan tehdä suullisesti. 
 

Muistutus kunnallisen varhaiskasvatuksen toiminnasta

 
 

Täytä lomakkeen tiedot ja paina lähetä. Muistutus ohjautuu varhaiskasvatuspäällikölle ja päiväkodin johtajalle.

Kirjoita perhepäivähoitajan nimi, jota muistutus koskee.

Muistutus yksityisen varhaiskasvatuksen toiminnasta

 
 

Täytä yksityistä varhaiskasvatusta koskevan lomakkeen tiedot ja paina lähetä. Muistutus ohjautuu varhaiskasvatuspäällikölle ja yksityisen päiväkodin johtajalle.