Ajankohtaista / Tiedotteet

Ilmoita lapsesi lomat ja kesäajan hoidon tarve Iin DaisyFamily-palvelussa 10.5.2024 mennessä

Iin varhaiskasvatus siirtyy käyttämään Daisy järjestelmää 1.5.2024 alkaen. 
Ilmoita lapsesi kesäajan poissaolot ja päivystysajan hoidon tarve 10.5.2024 mennessä DaisyFamily -palvelussa osoitteessa https://ii.daisyfamily.fi/login

Varhaiskasvatusta järjestetään kesäaikana päivystysluonteisesti. Päivystysaikana auki olevissa päiväkodeissa työskentelee henkilökuntaa myös muista varhaiskasvatuksen yksiköistä. Lasten mukana siirtyy myös lapsille tuttua henkilökuntaa mahdollisuuksien mukaan. Yksiköt tiedottavat toukokuussa tarkemmista järjestelyistä ja lasten kesäajan ryhmistä.

Jos irtisanotte varhaiskasvatuspaikan kesän ajaksi kokonaan, emme voi valitettavasti taata, että lapsi pääsee syksyllä takaisin juuri entiseen varhaiskasvatuspaikkaan /samaan lapsiryhmään. Irtisanominen tehdään eDaisy-palvelussa https://ii.daisynet.fi/eDaisy/

Jos lapsi on ollut pelkässä esiopetuksessa ja hän tarvitsee varhaiskasvatusta kesän aikana, muistattehan hakea varhaiskasvatuspaikkaa kesäksi. Jos eskarilainen jatkaa varhaiskasvatuksessa kesän ajan, tällöin asiakasmaksu tulee muuttumaan, koska maksuton esiopetuksen aika jää pois.
 
Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan eDaisy-palvelussa https://ii.daisynet.fi/eDaisy/

3.6.-6.8.2024 varhaiskasvatuksen yksiköiden sulkuajat ja varahoito:

-    Nikkarin päiväkoti on suljettu ajalla 3.6.-6.8.2024 (varahoito järjestetään Kotikujalla)
-    Kuivaniemen päiväkoti auki koko kesän
-    Kotikujan päiväkoti auki koko kesän
-    Jakun ryhmis on suljettu ajalla 1.6-6.8.2024 (varahoito järjestetään Kotikujan päiväkodissa)
-    Tenavatupa ryhmis on suljettu ajalla 1.6-6.8.2024 (varahoito järjestetään Kotikujan tai Kuivaniemen päiväkodeissa)
-    Perhepäivähoidon varahoito järjestetään Kotikujan päiväkodissa 3.6.-6.8.2024
-    Avoin varhaiskasvatus on suljettu 1.6.2024-6.8.2024

Ajalla 1.6-31.8.2024 varhaiskasvatuksen asiakasmaksussa hyvitetään ennalta ilmoitettu vähintään 6 viikon yhtäjaksoinen poissaolo. Kesäajan poissaoloilmoitus ja hoitovaraukset tehdään DaisyFamily -palvelussa osoitteessa  https://ii.daisyfamily.fi/login 10.5.2024 klo 16 mennessä. Myöhemmin ilmoitetut poissaolot eivät vaikuta asiakasmaksua alentavasti. 

Tee myös hoitovaraukset 10.5. mennessä koko päivystysajalle 3.6.- 6.8.2024. Jos et vielä tiedä tarkasti mihin kellonaikaan päivystysajan hoitoa lapsesi tarvitsee, laita oletusajaksi esim. klo 10 - 14. Tehtyjen varausten kellonaikoja voi muuttaa vielä normaalin lukituksen puitteissa, mutta uusia varauksia ei voi tehdä, eikä varauksia voi kokonaan poistaa. Poissaolon voi merkitä varauksen päälle, mutta varaus laskutetaan.

Iin varhaiskasvatus siirtyy käyttämään Daisy järjestelmää 1.6.2024 alkaen

Järjestelmässä hoidetaan kaikki asiointi varhaiskasvatuspaikan hakemisen ja muuhun varhaiskasvatuspalveluiden asiointiin liittyen.
  
eDaisy sähköiseen asiointiin kirjaudutaan aina Suomi.fi palvelun kautta vahvalla tunnistautumisella, eli joko pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Jotta voitte käyttää eDaisy hakemuksia, tulee teillä olla käytössä sähköposti ja vahva tunnistautuminen. 

eDaisy hakemukset ja ilmoitukset:

- Varhaiskasvatushakemus (samalla hakemuksella voit hakea esioppilaan täydentävää varhaiskasvatusta)
- Palvelusetelihakemus
- Muutosilmoitus, mm. osoitteen muutos, hoidontarpeen tuntirajavalinnan muutos, toive varhaiskasvatuspaikan vaihdosta, perhekoko, nimi, työ-tai opiskelupaikka
- Tuloselvitykseen liittyvät tiedot
- Irtisanomisilmoitus

eDaisyn käyttöönoton myötä siirrymme pelkästään sähköisiin päätöksiin ja paperisia päätöksiä ei enää toimiteta. Jatkossa tarkistamme myös huoltajien (ja lasten) tulo- ja etuustiedot tiedot tulorekisteristä.

Asiointipalvelu -linkit:

eDaisy 

DaisyFamilyn 

Lisätietoja: hakeminen ja asiakasmaksut

 

Kesäajan poissaolot 1.6.-31.8.2024

Mikäli perheet järjestävät lapsensa hoidon itse 1.6.-31.8. välisenä aikana vähintään kuusi (6) viikkoa yhtäjaksoisesti, ei lapsen yhtäjaksoisen poissaolon ajalta peritä varhaiskasvatusmaksua (opetvarh. 18.4.13 §29).

Sitovat ilmoitukset poissaolosta tehdään 10.5.2024 mennessä paperilomakkeella eikä muutoksia tehtyihin sopimuksiin hyväksytä kuin erityissyistä. Hyväksyttäviä erityissyitä ovat vain vanhempien lomautus tai irtisanominen (kirjallinen todistus toimitettava päiväkodin johtajalle).

Kesäajan poissaolo ei oikeuta Kelan kotihoidontukeen.

Varhaiskasvatuksessa on aloitettu syksyn 2024 ryhmien suunnittelu
Jos olet miettimässä hoitopaikkaa lapsellesi syksyksi, niin nyt on oikea aika olla yhteydessä palveluohjaukseen tai jättää hakemus.

Voit jättää hakemuksen verkossa: ii.fi/hakeminen-hoitoaikojen-ilmoittaminen tai ota yhteyttä palveluohjaukseen p. 040 6233550, varhaiskasvatus [at] ii.fi