Ajankohtaista / Tiedotteet

Haku avoimeen varhaiskasvatuskerhoon

Haku avoimeen varhaiskasvatuskerhoon toimintakaudelle 2023-2024 on 3.-16.4.2023, ennen hakuaikaa jätettyjä hakemuksia ei huomioida ryhmiä muodostettaessa. Avoin varhaiskasvatustoiminta on tarkoitettu kotihoidossa oleville 2-5 vuotiaille lapsille. Toimintaan osallistuminen ei katkaise kotihoidon tukea eikä toiminnasta peritä maksua. Lapsi ei saa samaan aikaan osallistua kunnalliseen tai yksityiseen varhaiskasvatukseen. Hakemus tehdään sähköisellä hakemuksella verkossa: hakeminen / hoitoaikojen ilmoittaminen

Toimintakauden 2023-2024 aikataulut ovat:

  • 7.-9.8.2023 tutustumispäivät myöhemmin ilmoitettavan aikataulun mukaisesti 
  • 10.8.2023 – 31.5.2024 kerhoa järjestetään arkipäivisin, koulujen loma-aikoina kerho on suljettuna

Paikat täytetään opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päättämien valintakriteerien mukaisessa järjestyksessä.
 
Lapsi voi osallistua vain yhden lapsiryhmän toimintaan. Lapsiryhmiin valintaperusteet ovat: 1.) kokoaikaisesta tai osa-aikaisesta kunnallisesta varhaiskasvatuspaikasta luopuvat lapset ja 2.) hakijat hakujärjestyksessä, huomioiden tuen tarvitsijat.

RYHMÄT

  • KAARNAT: maanantai klo 8.15-11.15 ja keskiviikko klo 12.15-15.15
  • NAAVAT: keskiviikko klo 8.15-11.15 ja perjantai klo 12.15-15.15
  • JÄKÄLÄT: tiistai klo 8.15-11.15 ja torstai klo 12.15-15.15
  • SILMUT: perjantai klo 8.15-11.15 ja tiistai klo 12.15-15.15
     

Kauden 2023-2024 lapsiryhmien valmistelut ovat alkaneet

2018-2022 syntyneet uudet hakijat
Mikäli lapselle toivotaan varhaiskasvatuspaikkaa elokuusta 2023 alkaen, hakemus pyydetään jättämään helmi-maaliskuun aikana. Paikkaa haetaan varhaiskasvatuksen sähköisessä järjestelmässä viimeistään neljä (4) kuukautta ennen toivomaasi varhaiskasvatuksen alkamisajankohtaa. Jos kyseessä on äkillinen työllistyminen tai äkillinen opintojen alkaminen ja varhaiskasvatuspaikan tarve ei ole ennakoitavissa, jätä hakemus viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee paikan.

Yksityinen varhaiskasvatus
Huoltajat ovat ensin yhteydessä yksityiseen palveluntarjoajaan, jonka jälkeen jättävät palvelusetelihakemuksen Iin kunnan sähköiseen järjestelmään.