Ajankohtaista / Tiedotteet

Haku avoimeen varhaiskasvatustoimintaan toimintakaudelle 2021-2022

Avoimen varhaiskasvatuksen kerhoissa on vielä tilaa seuraavissa ryhmissä; Naavat, Silmut ja Kaarnat. Jäkälät -ryhmä täyttyi ennätysnopeasti. Päätökset kerhopaikoista postitetaan perheille heinäkuun lopussa ja toiminta starttaa 16.8.21.

Haku avoimen varhaiskasvatuksen lapsiryhmien toimintaan alkaa 31.5. klo 9.00. Jokainen lapsiryhmä toimii 2krt/viikko noin 3h/kerta. Avoin varhaiskasvatustoiminta lapsiryhmissä on tarkoitettu kotihoidossa oleville 2-5 vuotiaille lapsille. Toimintaan osallistuminen ei katkaise kotihoidon tukea eikä toiminnasta peritä maksua. Mikäli lapsella on kunnallinen tai yksityinen varhaiskasvatuspaikka, tällöin ei voi osallistua avoimen varhaiskasvatuksen ryhmiin.

Avointa varhaiskasvatustoimintaa ohjaavat varhaiskasvatuksen opettaja ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Lisäksi lapsiryhmissä voi työskennellä avustajia. Toiminnasta vastaa Lakson päiväkodinjohtaja. Avoin varhaiskasvatustoiminta on suunnitelmallista varhaiskasvatusta, ja se pohjautuu varhaiskasvatusta ohjaaviin lakeihin ja paikalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Lapsiryhmätoiminnan ryhmät:

KAARNAT         maanantai klo 8.15-11.15 ja keskiviikko klo 12.15-15.15

NAAVAT           keskiviikko klo 8.15-11.15 ja perjantai klo 12.15-15.15

JÄKÄLÄT           tiistai klo 8.15-11.15 ja torstai klo 12.15-15.15

SILMUT            perjantai klo 8.15-11.15 ja tiistai klo 12.15-15.15

Avoimen varhaiskasvatuksen lapsiryhmiin haku alkaa 31.5.2021 klo 9.00, hakuaika loppuu 8.6.2021. Ennen 31.5.2021 klo 9.00 saapuneita hakemuksia ei huomioida. Hakemus tehdään sähköisellä varhaiskasvatushakemuksella Iin kunnan nettisivujen kautta kohdasta palvelutàvarhaiskasvatusàhakeminen. Lapsi voi osallistua vain yhden lapsiryhmän toimintaan. Lapsiryhmiin valintaperusteet ovat: 1.) kokoaikaisesta tai osa-aikaisesta kunnallisesta varhaiskasvatuspaikasta luopuvat lapset ja 2.) hakijat hakujärjestyksessä, huomioiden tuen tarvitsijat. Lapsiryhmävalinnoista tiedotamme kesäkuun loppuun mennessä, lisäksi järjestetään tutustuminen toimintaan elokuussa koronan sen hetkiset rajoitukset huomioiden. Toiminta käynnistyy 16.8.2021 alkaen, ja se kestää toukokuun 2022 loppuun. Avointa varhaiskasvatustoimintaa ei järjestetä koululaisten loma-aikoina.

Lisätietoja: Lakson päiväkodinjohtaja Anna-Leena Moilanen puh. 040 7238 800

Kesäajan poissaolot 1.6.-31.8.2021

Mikäli perheet järjestävät lapsensa hoidon itse 1.6.-31.8. välisenä aikana vähintään kuusi (6) viikkoa yhtäjaksoisesti, ei lapsen yhtäjaksoisen poissaolon ajalta peritä varhaiskasvatusmaksua (opetus- ja  varhaiskasvatuslautakunta 18.4.2013 § 29).

Sitovat ilmoitukset poissaolosta tehdään 9.5.2021 mennessä paperilomakkeella eikä muutoksia tehtyihin sopimuksiin hyväksytä kuin erityissyistä. Hyväksyttäviä erityissyitä ovat vain vanhempien lomautus tai irtisanominen. Kirjallinen todistus lomautuksesta tai irtisanomisesta tulee toimittaa päiväkodin johtajalle.

Kesänajan poissaolo ei oikeuta Kelan kotihoidontukeen.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu Iin kunnassa 

Iin kunta on valittu mukaan opetus- ja kulttuuriministeriön kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun. Kokeiluun valittiin kokeilulain (1046/2020) mukaisesti satunnaisotannalla kuntia tai kunnista koostuvia alueita. Kaiken kaikkiaan kokeiluun valittiin 105 kuntaa. Kokeilu alkaa elokuussa 2021 ja kestää toukokuun 2024 loppuun. Kokeiluun osallistuvat lapset ovat syntyneet vuosina 2016 ja 2017.
 
Osa kokeiluun osallistuvista lapsista valitaan satunnaisotannalla koeryhmiin ja osa verrokkiryhmiin eli vain osa kunnan viisivuotiaista osallistuu kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun. Opetus- ja kulttuuriministeriö on valinnut satunnaisotannalla kaksivuotisen esiopetuksen kokeilutoimipaikat.  Iistä mukaan valittiin 5 kunnallista päiväkotia. Iin kunnassa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilua tullaan järjestämään Alarannan päiväkodissa, Haminan päiväkodissa, Lakson päiväkodissa, Nikkarin päiväkodissa ja päiväkoti Tikkasessa. Kokeiluun osallistuvat lapset ovat syntyneet vuosina 2016 ja 2017: vuonna 2016 syntyneet lapset aloittavat kokeilun elokuussa 2021 ja vuonna 2017 syntyneet elokuussa 2022.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun valittujen päiväkotien vuonna 2016 syntyneiden lasten huoltajille sekä niille lapsille, jotka eivät tällä hetkellä ole varhaiskasvatuksessa, mutta ovat oikeutettuja hakemaan mukaan lähipäiväkodissa järjestettävään kokeiluun, postitetaan tiedotteet ja hakuohjeet varhaiskasvatuksen hallinnon kautta. Vaikka lapsi olisi jo kokeilua järjestävässä päiväkodissa, huoltajan on kuitenkin haettava kokeiluun erikseen. Tällä varmistetaan huoltajien suostumus kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun.

Lisätietoja kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta https://minedu.fi/kaksivuotisen-esiopetuksen-kokeilu

Lisätietoja kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta Iin kunnassa: 

Varhaiskasvatusjohtaja /opetusjohtaja Tuomo Lukkari p. 040 6568 887 tuomo.lukkari [at] ii.fi     
Tuen koordinaattori Pauliina Auranaho p.040 6233 550   pauliina.auranaho [at] ii.fi
 

Muut tiedotteet