Ajankohtaista / Tiedotteet

Haku avoimeen varhaiskasvatukseen

Iin kunnassa aloitetaan syyskuussa 2020 avoin varhaiskasvatustoiminta Liikuntahalli Iisi-Areenalla (opvkltk 11.6.2020 §73). Toimintaa järjestetään lapsiryhmätoimintana. Jokainen lapsiryhmä toimii 2krt/viikko noin 3h/kerta. Lisäksi järjestetään tilapäistä varhaiskasvatustoimintaa (1krt/viikko). Avointa varhaiskasvatusta järjestetään aluksi määräaikaisesti syyskuusta 2020 toukokuun loppuun 2021, jonka jälkeen arvioidaan toiminnan jatko. Avoin varhaiskasvatustoiminta niin lapsiryhmissä kuin tilapäisvarhaiskasvatuksessa on tarkoitettu kotihoidossa oleville 2-5 vuotiaille lapsille. Toimintaan osallistuminen ei katkaise kotihoidon tukea eikä toiminnasta peritä maksua. Mikäli kotihoidossa oleva lapsi osallistuu lapsiryhmätoimintaan, tällöin ei ole mahdollista käyttää tilapäistä varhaiskasvatuspalvelua.

Avointa varhaiskasvatustoimintaa ohjaavat varhaiskasvatuksen opettaja ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Toiminnasta vastaa Lakson päiväkodinjohtaja. Avoin varhaiskasvatustoiminta on suunnitelmallista varhaiskasvatusta, ja se pohjautuu varhaiskasvatusta ohjaaviin lakeihin ja paikalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Lapsiryhmätoiminnan ryhmät:

KAARNAT         maanantai klo 8.30-11.30 ja keskiviikko klo 12.30-15.30

NAAVAT           maanantai klo 12.30-15.30 ja keskiviikko 8.30-11.30

JÄKÄLÄT           tiistai klo 8.30-11.30 ja perjantai klo 12.30-15.30

SILMUT             tiistai klo 12.30-15.30 ja perjantai klo 8.30-11.30

Avoimen varhaiskasvatuksen lapsiryhmiin haku alkaa 4.8.2020 klo 9.00, hakuaika loppuu 11.8.2020. Ennen 4.8.2020 klo 9.00 saapuneita hakemuksia ei huomioida. Hakemus tehdään sähköisellä varhaiskasvatushakemuksella Iin kunnan nettisivujen kautta kohdasta palvelutàvarhaiskasvatusàhakeminen. Lapsi voi osallistua vain yhden lapsiryhmän toimintaan. Lapsiryhmiin valintaperusteet ovat: 1.) kokoaikaisesta tai osa-aikaisesta kunnallisesta varhaiskasvatuspaikasta luopuvat lapset ja 2.) hakijat hakujärjestyksessä, huomioiden tuen tarvitsijat.

Tilapäisestä varhaiskasvatuksesta ja siihen hakemisesta tiedotamme lisää elokuussa.

 

Lisätietoja: Lakson päiväkodinjohtaja Leena Juhonen puh. 040 7238800
                     varhaiskasvatusjohtaja Virpi Uutela puh. 040 6684114

 

Varhaiskasvatuspalveluiden tiedote 5.5.2020

OKM tiedote 4.5.2020

Tiedote kesäajan 2020 varhaiskasvatuspalveluista

Kunnallisten varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen perimiseen liittyvät muutokset poikkeusaikana ajalla 18.3-13.5.2020:

  1. asiakasmaksua ei peritä ajalla 18.3.-13.4.2020, jos poissaolo on yhtäjaksoinen siitä päivästä alkaen, kun lapsi jää kotihoitoon ja kestää 13.4.2020 saakka. Esimerkiksi lapsi jää kotihoitoon ajaksi: 23.3.-13.4.2020.  (opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 19.3.2020 §35)
  2. asiakasmaksua ei peritä ajalla 14.4-13.5.2020, jos lapsi on pois varhaiskasvatuksesta koko em. ajan jakson (lyhyempiä poissaoloja ei hyvitetä).

Iin varhaiskasvatuspalvelut tiedottaa 1.4.2020:

  • Varhaiskasvatusta ja esiopetusta (varhaiskasvatuksen yksiköiden yhteydessä) järjestetään Iin kunnassa myös poikkeusaikana 18.3-13.5.2020. Tällä turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhempien työssäkäynti.
  • Valtioneuvosto kuitenkin suosittaa, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus.

Varhaiskasvatuspalveluiden tiedote järjestelyistä 1.4.2020 alkaen.

Kesäajan poissaolot 1.6. - 31.8.2020

Mikäli perheet järjestävät lapsensa hoidon itse 1.6.-31.8. välisenä aikana vähintään (6) viikkoa yhtäjaksoisesti, ei lapsen yhtäjaksoisen poissaolon ajalta peritä varhaiskasvatuksen asiakasmaksua (opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 18.4.2013 § 29).

Sitovat ilmoitukset poissaoloista tehdään 15.5.2020 mennessä paperilomakkeella eikä muutoksia tehtyihin sopimuksiin hyväksytä kuin erityissyistä. Hyväksyttäviä erityissyitä ovat vain vanhempien lomautus tai irtisanominen. Kirjallinen todistus lomautuksesta tai irtisanomisesta tulee toimittaa päiväkodin johtajalle.

Kesäajan poissaolo ei oikeutta Kelan kotihoidontukeen.