Ajankohtaista / Tiedotteet

Päätökset avoimeen varhaiskasvatuskerhoon toimintakaudelle 2022 - 2023 tehdään heinä-elokuun vaihteessa.

Avoin varhaiskasvatustoiminta on tarkoitettu kotihoidossa oleville 2-5 vuotiaille lapsille. Toimintaan osallistuminen ei katkaise kotihoidon tukea eikä toiminnasta peritä maksua. Lapsi ei saa samaan aikaan osallistua kunnalliseen tai yksityiseen varhaiskasvatukseen. Hakemus tehdään sähköisellä hakeuksella verkossa: hakeminen / hoitoaikojen ilmoittaminen.

Paikat täytetään opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päättämien valintakriteerien mukaisessa järjestyksessä.

Lapsi voi osallistua vain yhden lapsiryhmän toimintaan. Lapsiryhmiin valintaperusteet ovat: 1.) kokoaikaisesta tai osa-aikaisesta kunnallisesta varhaiskasvatuspaikasta luopuvat lapset ja 2.) hakijat hakujärjestyksessä, huomioiden tuen tarvitsijat.

Ryhmät:

  • KAARNAT: maanantai klo 8.15-11.15 ja keskiviikko klo 12.15-15.15
  • NAAVAT: keskiviikko klo 8.15-11.15 ja perjantai klo 12.15-15.15
  • JÄKÄLÄT: tiistai klo 8.15-11.15 ja torstai klo 12.15-15.15
  • SILMUT: perjantai klo 8.15-11.15 ja tiistai klo 12.15-15.15

Kesäajan poissaolot 1.6.-31.8.2022

Mikäli perheet järjestävät lapsensa hoidon itse 1.6.-31.8. välisenä aikana vähintään kuusi (6) viikkoa yhtäjaksoisesti, ei lapsen yhtäjaksoisen poissaolon ajalta peritä varhaiskasvatusmaksua (Opetvarh 18.4.13 § 29).

Sitovat ilmoitukset poissaolosta tehdään 13.5.2022 mennessä paperilomakkeella eikä muutoksia tehtyihin sopimuksiin hyväksytä kuin erityissyistä. Hyväksyttäviä erityissyitä ovat vain vanhempien lomautus tai irtisanominen. Kirjallinen todistus lomautuksesta tai irtisanomisesta tulee toimittaa päiväkodin johtajalle.

Kesäajan poissaolo ei oikeuta Kelan kotihoidontukeen.

Lukuvuoden 2022-2023 esiopetuksen sijoituspäätökset postitetaan perheille 25.5.2022.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu Iin kunnassa 
Iin kunta on valittu mukaan opetus- ja kulttuuriministeriön kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun. Kokeiluun valittiin kokeilulain (1046/2020) mukaisesti satunnaisotannalla kuntia tai kunnista koostuvia alueita. Kaiken kaikkiaan kokeiluun valittiin 105 kuntaa. Kokeilu alkaa elokuussa 2021 ja kestää toukokuun 2024 loppuun. Kokeiluun osallistuvat lapset ovat syntyneet vuosina 2016 ja 2017.
 
Osa kokeiluun osallistuvista lapsista valitaan satunnaisotannalla koeryhmiin ja osa verrokkiryhmiin eli vain osa kunnan viisivuotiaista osallistuu kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun. Opetus- ja kulttuuriministeriö on valinnut satunnaisotannalla kaksivuotisen esiopetuksen kokeilutoimipaikat.  Iistä mukaan valittiin 5 kunnallista päiväkotia. Iin kunnassa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilua tullaan järjestämään Alarannan päiväkodissa, Haminan päiväkodissa, Lakson päiväkodissa, Nikkarin päiväkodissa ja päiväkoti Tikkasessa. Kokeiluun osallistuvat lapset ovat syntyneet vuosina 2016 ja 2017: vuonna 2016 syntyneet lapset aloittavat kokeilun elokuussa 2021 ja vuonna 2017 syntyneet elokuussa 2022.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun valittujen päiväkotien vuonna 2016 syntyneiden lasten huoltajille sekä niille lapsille, jotka eivät tällä hetkellä ole varhaiskasvatuksessa, mutta ovat oikeutettuja hakemaan mukaan lähipäiväkodissa järjestettävään kokeiluun, postitetaan tiedotteet ja hakuohjeet varhaiskasvatuksen hallinnon kautta. Vaikka lapsi olisi jo kokeilua järjestävässä päiväkodissa, huoltajan on kuitenkin haettava kokeiluun erikseen. Tällä varmistetaan huoltajien suostumus kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun.

Lisätietoja kokeilusta verkossa: minedu.fi/kaksivuotisen-esiopetuksen-kokeilu

Lisätiedot
Varhaiskasvatusjohtaja Pauliina Auranaho
p. 040 6233 550, pauliina.auranaho [at] ii.fi    
 

Muut tiedotteet