Ajankohtaista / Tiedotteet

Kunnallisten varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen perimiseen liittyvät muutokset 18.3.2020 alkaen

Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksua ei peritä niiden lasten osalta, jotka hoidetaan kotona ajalla 18.3.-13.4.2020.
Poissaolon tulee olla yhtäjaksoinen siitä päivästä alkaen, kun lapsi jää kotihoitoon ja kestää 13.4.2020 saakka.
Esimerkiksi lapsi jää kotihoitoon ajaksi: 23.3.-13.4.2020.

Iin varhaiskasvatuspalvelut tiedottaa 17.3.2020:

  • Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Tällä turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhempien työssäkäynti.

  •  Valtioneuvosto kuitenkin suosittaa, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus.

Tiedote huoltajille COVID-19 -virukseen varautumisesta Iin varhaiskasvatuspalveluissa

 

Kesäajan poissaolot 1.6. - 31.8.2020

Mikäli perheet järjestävät lapsensa hoidon itse 1.6.-31.8. välisenä aikana vähintään (6) viikkoa yhtäjaksoisesti, ei lapsen yhtäjaksoisen poissaolon ajalta peritä päivähoitomaksua (opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 18.4.2013 § 29).

Sitovat ilmoitukset poissaoloista tehdään (ilm.myöhemmin) mennessä paperilomakkeella eikä muutoksia tehtyihin sopimuksiin hyväksytä kuin erityissyistä. Hyväksyttäviä erityissyitä ovat vain vanhempien lomautus tai irtisanominen. Kirjallinen todistus lomautuksesta tai irtisanomisesta tulee toimittaa päiväkodin johtajalle.

Kesäajan poissaolo ei oikeutta Kelan kotihoidontukeen.

  • Kesäajan 2020 poissaolojen hoitosopimus