Työ ja yrittäminen

Iin Työllistämispalvelut edistää nuorten, osatyökykyisten ja vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden aktivoitumista ja työllistymisen mahdollisuuksia. Yhteistyössä eri toimijoiden kanssa pyrimme poistamaan yksilön työllistymisen esteitä ja löytämään ratkaisut työllistymisen polulle.

Palvelut yrityksille

Lisätietoa Iin kunnan yrityspalveluista

Palvelut työnhakijoille

Lisätietoa Iin kunnan työllisyyspalveluista

Työllisyyden kuntakokeilu

Oulun seudun työllisyyden kuntakokeilussa osa tiettyjä asiakasryhmiä koskevista TE-toimiston tehtävistä siirretään  kunnan tehtäviksi. 

Alueelliset kokeilut käynnistyvät 1.3.2021 ja päättyvät 30.6.2023. Osa työnhakija-asiakkaista siirtyy kuntien asiakkaiksi ja osa jää TE-toimistoon. Kun asiakas siirtyy kuntakokeiluun, hänen palveluistaan vastaa pääasiallisesti hänen kotikuntansa. Lue lisää työllisyyden kuntakokeilusta.

Iin alueen avoimet työpaikat
Kesätyöpaikat nuorille

Lisätietoa nuorten kesätyöllistymisestä

IiPaja - työpajatoiminta

Tutustu Iin kunnan työpajan eli IiPajan toimintaan

Työllistämishankkeet

Tutustu Tuunataan työtä -hankkeeseen

YHTEYSTIEDOT

Käyntiosoite: kunnanvirasto, Jokisuuntie 2, 91100 Ii, Postitusosoite: PL 24, 91101 Ii

Työsuunnittelija Marja-Leena Sergejeff
p. 050 4532 112, marja-leena.sergejeff [at] ii.fi

Työllistämispäällikkö Lea Aalto
p. 050 395 0330, lea.aalto [at] ii.fi