TYÖLLISYYSPALVELUT

työllisyyspalvelu mainoskuva.
Tervetuloa kotikuntasi työllisyyspalveluiden asiakkaaksi!
Iin työllisyyspalvelut edistää iiläisten työnhakijoiden työllistymisen mahdollisuuksia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Neuvomme ja autamme myös paikallisia yrityksiä työllistämiseen liittyvissä asioissa.

Iin kunta on mukana Oulun seudun työllisyyden kuntakokeilussa, jonka tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Kokeilussa kehitetään työnhakijoille tarjottavia työllistymistä tukevia palveluja ja palvelumalleja, joiden avulla voidaan nykyistä paremmin tunnistaa ja ratkaista asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet, työllistymisen esteet sekä osaamisen kehittämistarpeet. Lue lisää työllisyyden kuntakokeilusta.

Ratkaisuja työllistymiseen

Työllisyyden kuntakokeilussa saat työllistymistäsi tukevaa palvelua ja ohjausta kotikunnassasi. Omavalmentajasi tukee sinua työnhaussa ja neuvoo työttömyyteen liittyvissä viranomaisasioissa. Myös työllistymistä edistäviin palveluihin osallistumisesta sovitaan omavalmentajan kanssa. Kokeilun tavoitteena on tarjota työnhakijoille yksilöllistä ja sujuvaa lähipalvelua.

Tietoa 2.5.2022 voimaan tulevasta uudesta asiakaspalvelumallista Uusi asiakaspalvelumalli - TE-palvelut


Työnhakijaksi ilmoittautuminen ja sähköinen asiointi tapahtuu edelleen TE-palvelujen Oma asioinnissa, olipa kyseessä sitten kuntakokeilun tai TE-toimiston asiakas!


Työllistymistä edistävät palvelut

Työllistymistä edistävät palvelut ovat TE-toimiston tarjoamia palveluja, joiden tarkoituksena on antaa tukea työllistymiseen ja ammattiin kouluttautumiseen. Voit saada työllistymistä edistävän palvelun ajalta ansiopäivärahaa, mikäli sinulla on oikeus työttömyysetuuteen.

Näitä palveluita ovat:

 • Työnvälitys, tieto- ja neuvontapalvelut
 • Ammatinvalinta- ja uraohjaus
 • Palkkatuki
 • Starttiraha alkavalle yrittäjälle
 • Työnhaku- ja uravalmennukset
 • Työvoimakoulutus
 • Työ ja koulutuskokeilu
 • Kuntouttava työtoiminta
 • Asiantuntija-arvioinnit
 • Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella

Lisätietoa palveluista  Palvelut työnhakijalle - Työmarkkinatori

Hyödyllisiä linkkejä


Palvelut työnantajille

Tavoitteemme on edistää työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantoa!

Työllisyyspalvelut on myös työnantajien tukena työllistämiseen ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen liittyvissä asioissa. Jotta osaisimme vastata rekrytointitarpeisiinne parhaalla mahdollisella tavalla, tulemme mielellämme tutustumaan yritykseenne ja oppimaan lisää toimialastanne. Kauttamme on myös mahdollista järjestää työnhakija-asiakkaiden yritysvierailuja, mikäli haluatte esitellä yrityksenne toimintaa potentiaalisille uusille työntekijöille.

Työllisyyspalvelut koordinoivat myös kunnan omien yksiköiden palkkatukityöllistämistä.  Omavalmentajat ovat työnhakijoiden ja työnantajien tukena myös työsuhteen aikana, sekä auttavat löytämään seuraavia askeleita jatkopoluille.

Kauttamme työnantajat voivat esimerkiksi:

 • Ilmoittaa avoimesta työpaikasta ja julkaista ilmoituksen TE-palveluiden sivuilla
 • Etsiä työntekijää hiljaisella haulla, jolloin omavalmentajat esittelevät työnantajalle avoimeen paikkaan sopivia ehdokkaita
 • Ilmoittaa työkokeilumahdollisuudesta
 • Ilmoittaa oppisopimusmahdollisuudesta
 • Saada ohjeita ja neuvoja palkkatukeen liittyvissä asioissa

Lisätietoa palveluista Työnantajan palvelut työllisyyden kuntakokeilun aikana - TE-Palvelut

Iin yrityspalveluista vastaa Micropolis Oy Yrittäjän asialla | Iin kunta

Kuntalisä työllistämisen tukena

Iin kunta tukee iiläisiä tai Iissä toimipaikkaansa pitäviä yrityksiä ja yleishyödyllisiä yhteisöjä pitkäaikaistyöttömien, täsmätyökykyisten ja alle 30-vuotiaiden työttömien työllistämisessä maksamalla kuntalisää työllistettävän henkilön palkkakuluihin. Kunta maksaa kuntalisää yrityksille 300 €/kk, yleishyödyllisille yhteisöille ja järjestöille enintään 500 €/kk. Lisätietoja ja tarkemmat ehdot:

YHTEYSTIEDOT

Työllisyyspalveluiden neuvonta ja ohjaus
p. 040 161 3212 (klo 9-15)

Omavalmentajat
Aino Laurila, p. 050 312 8778
Jenna Heinikoski, p. 040 161 3210
Satu Saarela, p. 050 338 3977
Mari Tammia, p. 050 472 5261
Milla Lakso, p. 040 157 9889

Yritysyhteistyö
Maija Takkinen, p. 040 161 3211

Käyntiosoite: Iin Micropolis, Piisilta 1 (B-siipi), 91100 Ii
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi [at] ii.fi

Hallinto
Työsuunnittelija Marja-Leena Sergejeff
p. 050 4532 112

Työllistämispäällikkö Lea Aalto
p. 050 395 0330

Käyntiosoite: kunnanvirasto, Jokisuuntie 2, 91100 Ii, Postitusosoite: PL 24, 91101 Ii
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi [at] ii.fi

Iin yrityspalvelut, Piisilta 1, A-siipi
yrityskehittäjä Noora Huotari
p. 040 683 0541
noora.huotari [at] micropolis.fi

yritysneuvoja Johanna-Jakku-Hiivala
p. 040 024 2290
johanna.jakku-hiivala [at] micropolis.fi