Työllisyyspalvelut

Iin Työllistämispalvelut edistävät nuorten, osatyökykyisten ja vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden aktivoitumista ja työllistymisen mahdollisuuksia. Yhteistyössä eri toimijoiden kanssa pyrimme poistamaan yksilön työllistymisen esteitä ja löytämään ratkaisut työllistymisen polulle.

Tukea työnhakijalle

Työvoimakoulutus
Oulussa järjestettävään työvoimakoulutukseen haetaan TE-toimiston verkkosivjen kautta.

Palkkatuki
Työllistämispalvelut koordinoi palkkatuettua työllistämistä Iin kunnan ja Oulunkaaren kuntayhtymän Iin alueen toimipisteissä vuosittain talousarvioon varattujen määrärahojen rajoissa, edellyttäen, että TE-toimisto myöntää työttömän työnhakijan työllistämiseen palkkatukea. TE-toimiston myöntämä tuki on harkinnanvaraista ja edellytykset sen saamiseen selvitetään tapauskohtaisesti. Palkkatuella palkatun henkilön tulee olla iiläinen.

Työkokeilu
Työkokeilun tarkoituksena on selvittää ammatinvalinta- ja uravaihtoehtoja tai tukea paluuta työmarkkinoille. Kyseessä ei ole työsuhde mutta työkokeiluun osallistuvalle työttömälle työnhakijalle maksetaan työkokeilun ajalta työttömyysetuutta sekä tietyin edellytyksin kulukorvausta osallistumispäiviltä. Työllistämisen palvelukeskus etsii yhteistyössä asiakkaan ja lähettävän tahon kanssa asiakkaalle soveltuvan työkokeilupaikan kunnan palvelualueilta.

IiPaja ja kuntouttava työtoiminta

Avoimet työpaikat

  Iin alueen avoimet työpaikat

  Kunnan kesätyöpaikat nuorille

  Työllistämishankkeita, joissa Iin kunta on mukana:

  Lisätiedot

  Käyntiosoite: kunnanvirasto, Jokisuuntie 2, 91100 Ii, Postitusosoite: PL 24, 91101 Ii

  Työsuunnittelija Marja-Leena Sergejeff
  p. 050 4532 112, marja-leena.sergejeff [at] ii.fi

  Työllistämispäällikkö Lea Aalto
  p. 050 395 0330, lea.aalto [at] ii.fi