Työllisyyspalvelut

Asiakaspalvelutilanne.
Työllisyyspalvelut
Iin Työllistämispalvelut edistävät nuorten, osatyökykyisten ja haastavassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden aktivoitumista ja työllistymisen mahdollisuuksia. Yhteistyössä eri toimijoiden kanssa pyrimme poistamaan yksilön työllistymisen esteitä ja löytämään ratkaisut työllistymisen polulle.

Tukea työnhakijalle

  Työvoimakoulutus
  Oulussa järjestettävään työvoimakoulutukseen haetaan TE-toimiston verkkosivjen kautta.

  Palkkatuki
  Työllistämispalvelut koordinoi palkkatuettua työllistämistä Iin kunnan ja Oulunkaaren kuntayhtymän Iin alueen toimipisteissä vuosittain talousarvioon varattujen määrärahojen rajoissa, edellyttäen, että TE-toimisto myöntää työttömän työnhakijan työllistämiseen palkkatukea. TE-toimiston myöntämä tuki on harkinnanvaraista ja edellytykset sen saamiseen selvitetään tapauskohtaisesti. Palkkatuella palkatun henkilön tulee olla iiläinen.

  Työkokeilu
  Työkokeilun tarkoituksena on selvittää ammatinvalinta- ja uravaihtoehtoja tai tukea paluuta työmarkkinoille. Kyseessä ei ole työsuhde mutta työkokeiluun osallistuvalle työttömälle työnhakijalle maksetaan työkokeilun ajalta työttömyysetuutta sekä tietyin edellytyksin kulukorvausta osallistumispäiviltä. Työllistämisen palvelukeskus etsii yhteistyössä asiakkaan ja lähettävän tahon kanssa asiakkaalle soveltuvan työkokeilupaikan kunnan palvelualueilta.

  Kuntouttava työtoiminta

  Kuntouttavalla työtoiminnalla tarkoitetaan palvelua, jonka tarkoituksena on parantaa henkilön elämänhallintaa sekä luoda edellytyksiä työllistymiselle. Kuntouttavassa työtoiminnassa ei synny virkasuhdetta eikä työsuhdetta henkilön ja toimintaa järjestävän tai toteuttavan tahon välille. Kuntouttavaa työtoimintaa toteutetaan esimerkiksi IiPajalla.

   Työllistämishankkeita, joissa Iin kunta on mukana:

   Iin kunnan kesätyöpaikat nuorille

   Iin alueen avoimet työpaikat

   Työllistämisen tuet yrityksille

   Kuntalisä
   Kunta tukee iiläisiä tai Iissä toimipaikkaa pitäviä yrityksiä ja yleishyödyllisiä yhteisöjä, järjestöjä, yhdistyksiä, säätiöitä sekä muita elinkeinotoimintaa harjoittavia työnantajia työttömien työllistämisessä maksamalla kuntalisää työllistettävän henkilön palkkakuluihin talousarviossa vuosittain vahvistettujen määrärahojen puitteissa. Kuntalisän myöntäminen edellyttää, että työnantaja on hakenut ja TE-toimisto on myöntänyt palkkatukea työttömän työntekijän työllistämiseen.

   Myöntämisen ehdot
   Kunta maksaa kuntalisää:

   • yrityksille ja muille elinkeinotoimintaa harjoittaville työnantajille enintään 300 €/kk.
   • yleishyödyllisille yhteisöille, järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille enintään 500 €/kk.

   ammatillisiin perustutkinto-opintoihin perustuvaan oppisopimustyösuhteeseen työnantajille enintään 500 €/kk, kun
   työllistettävä henkilö on iiläinen työnhakija,

   • joka on saanut työmarkkinatukea vähintään 300 päivää
   • jolla on vamma tai sairaus, joka merkittävästi vaikeuttaa työllistymistä, tai
   • joka on alle 29-vuotias ja työttömyys on kestänyt yli 6 kuukautta.

   Lisätietoja:

   IiRekry-tuki
   Kunta tukee yrityksiä, yhdistyksiä, järjestöjä, säätiöitä ja elinkeinotoimintaa harjoittavia työnantajia työttömien työllistämisessä myös harkinnanvaraisella IiRekry-tuella, joka ei edellytä myönteistä päätöstä TE-toimiston palkkatuesta.

   IiRekry-tuen myöntämisen ehdot
   Työllistävän yrityksen, yhdistyksen, järjestön tai säätiön on oltava iiläinen tai sillä tulee olla toimipiste Iissä. Työllistettävän henkilön tulee olla iiläinen työnhakija,

   • joka on saanut työmarkkinatukea vähintään 300 päivää
   • jolla on vamma tai sairaus, joka merkittävästi vaikeuttaa työllistymistä, tai
   • joka on alle 29-vuotias henkilö, ja jonka työttömyys on kestänyt yli 6 kuukautta

   Kunta maksaa IiRekry-tukea:

   • yrityksille enintään 300 €/kk
   • yhdistyksille enintään 500 €/kk
   • ammatillisiin perustutkinto-opintoihin perustuvaan oppisopimustyösuhteeseen enintään 500 €/kk.

   Lisätietoja:

   Lisätiedot

   Työllisyyspalveluiden neuvonta ja ohjaus
   p. 040 161 3212 (klo 9:00-15:00)

   s-posti: kuntakokeilu [at] ii.fi

   OMAVALMENTAJAT

   Aino Laurila, p. 050 312 8778
   Jenna Isokangas, p. 040 161 3210
   Milla Lakso, p. 040 157 9889
   Satu Saarela, p. 050 338 3977
   Maija Takkinen, p. 040 161 3211
   Mari Tammia, p. 050 472 5261

   Käyntiosoite: Iin Micropolis, Piisilta 1 (B-siipi), 91100 Ii

   HALLINTO

   Työsuunnittelija Marja-Leena Sergejeff
   p. 050 4532 112
   Työllistämispäällikkö Lea Aalto
   p. 050 395 0330

   Käyntiosoite: kunnanvirasto, Jokisuuntie 2, 91100 Ii, Postitusosoite: PL 24, 91101 Ii

   Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi [at] ii.fi