TYÖLLISYYSPALVELUT

työllisyyspalvelu_kuva.
Tervetuloa Iin työllisyyspalveluiden asiakkaaksi!

Iin työllisyyspalvelut tehostavat iiläisten työnhakijoiden työllistymismahdollisuuksia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Tarjoamme neuvontaa ja tukea myös paikallisille yrityksille työllistämiseen liittyvissä asioissa.

Ii osallistuu Oulun seudun työllisyyden kuntakokeiluun, jonka tavoitteena on edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä entistä tehokkaammin ja tuoda innovatiivisia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Kokeilussa kehitetään työnhakijoille tarjottavia palveluja ja malleja, jotka tunnistavat ja ratkaisevat asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet, työllistymisen esteet ja osaamisen kehittämistarpeet entistä paremmin. Lue lisää työllisyyden kuntakokeilusta.

Ratkaisuja työllistymiseen

Työllisyyden kuntakokeilussa saat työllistymistäsi tukevaa palvelua ja ohjausta kotikunnassasi. Omavalmentajasi tukee sinua työnhaussa ja neuvoo työttömyyteen liittyvissä viranomaisasioissa. Myös työllistymistä edistäviin palveluihin osallistumisesta sovitaan omavalmentajan kanssa. Kokeilun tavoitteena on tarjota työnhakijoille yksilöllistä ja sujuvaa lähipalvelua.

Tietoa 2.5.2022 voimaan tulevasta uudesta asiakaspalvelumallista Uusi asiakaspalvelumalli - TE-palvelut


Työnhakijaksi ilmoittautuminen ja sähköinen asiointi tapahtuu edelleen TE-palvelujen Oma asioinnissa, olipa kyseessä sitten kuntakokeilun tai TE-toimiston asiakas!


Työllistymistä edistävät palvelut

Työllistymistä edistävät palvelut ovat TE-toimiston tarjoamia palveluja, joiden tarkoituksena on antaa tukea työllistymiseen ja ammattiin kouluttautumiseen. Voit saada työllistymistä edistävän palvelun ajalta ansiopäivärahaa, mikäli sinulla on oikeus työttömyysetuuteen.

Näitä palveluita ovat:

 • Työnvälitys, tieto- ja neuvontapalvelut
 • Ammatinvalinta- ja uraohjaus
 • Palkkatuki
 • Starttiraha alkavalle yrittäjälle
 • Työnhaku- ja uravalmennukset
 • Työvoimakoulutus
 • Työ ja koulutuskokeilu
 • Kuntouttava työtoiminta
 • Asiantuntija-arvioinnit
 • Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella

Lisätietoa palveluista  Palvelut työnhakijalle - Työmarkkinatori

Hyödyllisiä linkkejä


Palvelut työnantajille

Tavoitteemme on edistää työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantoa!

Työllisyyspalvelut tukevat myös työnantajia työllistämisessä ja henkilöstön osaamisen kehittämisessä. Parhaan palvelun tarjoamiseksi tutustumme mielellämme yritykseenne ja toimialaanne. Järjestämme myös yritysvierailuja työnhakija-asiakkaille, mikäli haluatte esitellä yritystänne potentiaalisille uusille työntekijöille.

Koordinoimme myös kunnan omien yksiköiden palkkatukityöllistämistä. Omavalmentajamme ovat apuna sekä työnhakijoille että työnantajille työsuhteen aikana ja auttavat löytämään seuraavia askeleita jatkopoluille.

Kauttamme työnantajat voivat esimerkiksi:

 • Ilmoittaa avoimesta työpaikasta ja julkaista ilmoituksen TE-palveluiden sivuilla
 • Etsiä työntekijää hiljaisella haulla, jolloin omavalmentajat esittelevät työnantajalle avoimeen paikkaan sopivia ehdokkaita
 • Ilmoittaa työkokeilumahdollisuudesta
 • Ilmoittaa oppisopimusmahdollisuudesta
 • Saada ohjeita ja neuvoja palkkatukeen liittyvissä asioissa

Lisätietoa palveluista Työnantajan palvelut työllisyyden kuntakokeilun aikana - TE-Palvelut

Iin yrityspalveluista vastaa Micropolis Oy Yrittäjän asialla | Iin kunta


PALKKATUKITYÖLLISTÄMINEN

Palkkatuki on tarkoitettu työttömän työnhakijan työllistymisen tukemiseen, ja sen myöntää TE-toimisto palkkauskustannusten kattamiseksi. Yritykset, kunnat, kuntayhtymät ja muut yhteisöt voivat toimia työnantajina. Yhteydenotto TE-toimistoon auttaa selvittämään palkkatuen mahdollisuudet.

Työntekijät ja yritykset voivat ottaa yhteyttä Iin kunnan työllisyyspalveluihin, jos he ovat kiinnostuneita työllistämisestä tai työllistymisestä palkkatuen avulla.

Palkkatuettu työ voi olla:

 • määräaikainen toistaiseksi voimassa oleva
 • oppisopimuskoulutus
 • kokoaikainen
 • osa-aikainen, jos tuen myöntäjä pitää sitä tarkoituksenmukaisena ja se edistää työnhakijan mahdollisuuksia työllistyä.

Iin kunta voi tarjota työttömille työnhakijoille työllistymismahdollisuuksia kunnan omiin yksiköihin. Palkkatuella työllistämistä harkitaan niille, joilla palkkatukioikeus on myönnetty TE-toimiston toimesta.

Myös yritykset voivat tietyin edellytyksin saada palkkatukea työttömän henkilön palkkauskustannuksiin. Palkkatuen myöntämiseen vaikuttaa tarvearviointi ja käytettävissä olevat määrärahat.

Palkkatuen myöntämisen edellytykset yritykselle:

 • Työsuhde tai oppisopimus ei ole alkanut ennen tuen myöntämistä
 • Yrityksessä ei ole ollut viimeisen vuoden aikana irtisanomisia, lomautuksia tai työajan lyhennyksiä samoihin tehtäviin, joihin palkkatukityöllistetty palkattaisiin.
 • Poikkeuksena ovat tilanteet, jos työnantaja on palkannut 12 edellisen kuukauden aikana tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanomiensa työntekijöiden tilalle vastaavan määrän työntekijöitä. Palkkatuki ei saa heikentää muiden työntekijöiden asemaa tai etuuksia
 • Yrityksellä ei ole maksuhäiriöitä

Lisätietoa palkkatuesta yritykseen tästä linkistä

Palkkatukiuudistus voimaan 1.7.2023 alkaen

Palkkatuen uudistus voimaan heinäkuun alusta lähtien, Työ- ja elinkeinoministeriö »

Usein kysyttyjä kysymyksiä palkkatukiuudistuksesta, Työ- ja elinkeinoministeriö »

Yhdistys työnantajana -opas

Opas on suunnattu työntekijän palkkaamista harkitseville ja työnantajana toimiville iiläisille yhdistyksille. Oppaaseen on koottu yleiskatsaus työnantajaa koskevaan lainsäädäntöön sekä työttömän työnhakijan palkkaamiseen myönnettäviin tukiin. Opas on toteutettu osana työllisyyden ja osaamisen edistämiseen sekä sosiaaliseen osallisuuteen liittyvää ESR-rahoitteista Iin kylillä meijän porukasa -kehittämishanketta. Iin kunnan hallinnoima hanke toteutettiin ajalla 1.7.2021 – 31.8.2023.


VELVOITETYÖLLISTÄMINEN

Velvoitetyöllistäminen on tarkoitettu iiläisille yli 57-vuotiaille työttömille työnhakijoille, joiden työttömyyspäivärahan enimmäisaika on täyttymässä ja joilla ei ole oikeutta työttömyyspäivärahan lisäpäiviin. Kyseessä on lakisääteinen palvelu, joka velvoittaa kuntaa tarjoamaan tietyin ehdoin työtä, koulutusta tai kuntoutusta työnhakijalle. Velvoitetyöoikeuden käyttäminen on sinulle vapaaehtoista.


KUNTALISÄ TYÖLLISTÄMISEN TUKENA

Iin kunta tukee iiläisiä tai Iissä toimipaikkaansa pitäviä yrityksiä ja yleishyödyllisiä yhteisöjä pitkäaikaistyöttömien, täsmätyökykyisten ja alle 30-vuotiaiden työttömien työllistämisessä maksamalla kuntalisää työllistettävän henkilön palkkakuluihin. Kunta maksaa kuntalisää yrityksille 300 €/kk, yleishyödyllisille yhteisöille ja järjestöille enintään 500 €/kk. Lisätietoja ja tarkemmat ehdot:

YHTEYSTIEDOT

Työllisyyspalveluiden neuvonta ja ohjaus
p. 040 161 3212 (klo 9-15)

Omavalmentajat
Aino Laurila, p. 050 312 8778
Jenna Heinikoski, p. 040 161 3210
Satu Saarela, p. 050 338 3977
Mari Tammia, p. 050 472 5261
Milla Lakso, p. 040 157 9889

Yritysyhteistyö
Maija Takkinen, p. 040 161 3211

Käyntiosoite: Piisilta 1, B-siipi, 91100 Ii
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi [at] ii.fi

Hallinto, kunnanvirasto
Työsuunnittelija Marja-Leena Sergejeff
p. 050 4532 112
marja-leena.sergejeff [at] ii.fi

Työllistämispäällikkö Lea Aalto
p. 050 395 0330

Käyntiosoite: Jokisuuntie 2, 91100 Ii, Postitusosoite: PL 24, 91101 Ii
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi [at] ii.fi

Iin yrityspalvelut, Piisilta 1, A-siipi
yrityskehittäjä Noora Huotari
p. 040 683 0541
noora.huotari [at] micropolis.fi

yritysneuvoja Johanna-Jakku-Hiivala
p. 040 024 2290
johanna.jakku-hiivala [at] micropolis.fi

Käyntiosoite: Piisilta 1, A-siipi, 91100 Ii