Ikäihmiset

Suunnitelma ikääntyvän väestön tukemiseksi on osa Meidän Ii -hyvinvointimallia.

Seniorikortit 65+ iiläisille

Seniorikortin voi lunastaa itselleen 65 vuotta täyttäneet iiläiset henkilöt. Seniorikortti on voimassa koko vuoden. Lisätiedot: iihappens.fi/liikunta/seniorikortti-65 ja Pekka Suopanki p. 050 3950 392, Riitta Räinä p. 050 3950 305
 

Vanhus- ja vammaisneuvosto

Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamisväylä erityisesti ikääntynyttä väestöä, veteraaneja ja vammaisia henkilöitä koskevissa asioissa. Iin neuvoston puheenjohtajana toimii Pekka Koskela (Eläkeliiton Kuivaniemen yhdistys).

Ohjaus ja neuvonta

Oulunkaaren ikäihmisten palveluiden tavoitteena on tukea kotona asuvia ja 65 vuotta täyttäneitä elämänlaadun ja toimintakyvyn ylläpitämisessä. Kun voivavarat ikääntyessä ehtyvät, tuetaan häntä erilaisten kotiin annettavien ympärivuorokautisten palveluiden avulla. Kun voimavarat kotona asumiseen eivät enää riitä, voi vaihtoehtoina olla hakeutuminen ikäihmisten perhehoitoon, palveluasumiseen tai hoivahoitoon.

Palveluohjaus on tarkoitettu kaikille Iin ikääntyville, heidän omaisilleen ja läheisilleen. Toiminta on maksutonta. p.08 5875 6352, palvelee arkisin kello 8-10

Iin Senioripiste p. 08 5875 6344
Asematie 169 C 2, yhteydenotot to kello 15-16

Kuivaniemen Senioripiste 050 388 1851
Senioritupa, Maivakuja 4, yhteydenotot to kello 15-16