Ikäihmiset

Suunnitelma ikääntyvän väestön tukemiseksi on osa Meidän Ii -hyvinvointimallia.

Ohjaus ja neuvonta

Oulunkaaren ikäihmisten palveluiden tavoitteena on tukea kotona asuvia ja 65 vuotta täyttäneitä elämänlaadun ja toimintakyvyn ylläpitämisessä. Kun voivavarat ikääntyessä ehtyvät, tuetaan häntä erilaisten kotiin annettavien ympärivuorokautisten palveluiden avulla. Kun voimavarat kotona asumiseen eivät enää riitä, voi vaihtoehtoina olla hakeutuminen ikäihmisten perhehoitoon, palveluasumiseen tai hoivahoitoon.

Palveluohjaus on tarkoitettu kaikille Iin ikääntyville, heidän omaisilleen ja läheisilleen. Ohjaus on maksutonta. Palveluohjauksen puhelinnumero on 08 5875 6352, arkisin kello 8-10.

Iin Senioripiste p. 08 5875 6344, yhteydenotot torstaisin klo 15-16
Asematie 169 C 2, Ii

Kuivaniemen Senioripiste p. 050 388 1851, yhteydenotot torstaisin klo 15-16
Senioritupa, Maivakuja 4, Ii

Seniorikortit 65+ iiläisille

Seniorikortin voi lunastaa itselleen 65 vuotta täyttäneet iiläiset henkilöt. Seniorikortti on voimassa koko vuoden. Lisätiedot: iihappens.fi/liikunta/seniorikortti-65 ja Pekka Suopanki p. 050 3950 392, Riitta Räinä p. 050 3950 305

Vanhus- ja vammaisneuvosto

Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamisväylä erityisesti ikääntynyttä väestöä, veteraaneja ja vammaisia henkilöitä koskevissa asioissa. Iin neuvoston puheenjohtajana toimii Pekka Koskela (Eläkeliiton Kuivaniemen yhdistys).