Lapset ja nuoret

Lapsia ja nuoria kannustetaan hyvän elämän kasvuun koko kylän voimin ja kunnan kaikissa palveluissa.

Kaikille mahdollistetut varhaiskasvatuspalvelut avoin varhaiskasvatus mukaan lukien tukevat, että jokainen lapsi saa hyvän alustan ponnistaa elämässään. Kukaan ei jää yksin ja jokainen iiläinen tietää olevansa tärkeä.

Neuvola ja perheneuvonta huolehtivat muun muassa raskauden ja lasten neuvolapalvelujen lisäksi kouluterveydenhuollosta ja rokotustoiminnasta. Ensimmäistä lastaan odottaville järjestetään perhevalmennusta.

Varhaiskasvatuspalveluiden toiminta-ajatukseen kuuluu kasvatuskumppanuus ja vuorovaikutus perheiden kanssa. Avointa varhaiskasvatusta tarjotaan kotihoidossa oleville 2-5 vuotiaille lapsille. Lapsiryhmät toimivat 2krt/viikko noin 3h/kerta. Ryhmät järjestetään liikuntahalli Iisi-areenan monitoimitiloissa.

Esiopetus järjestetään osittain koulun ja osittain varhaiskasvatushoidon puolella. 1. ja 2. luokan koululaisille järjestetään aamu- ja iltapäivätoimintaa klo 7-17 välisenä aikana.

Iissä opetusta tarjoaa kuusi alakoulua, yksi yläkoulu, yksi yhtenäiskoulu ja lukio.
Kaikilla kouluasteilla toteutetaan Suomessa ainutlaatuista kansainvälistä taidekasvatusta yhteistyössä paikallisten ja kansainvälisten taiteilijoiden kanssa. Miten innostavaa onkaan ratkaista fysiikan pulmia kuvataiteen keinoin, myös lähiluontoa hyödynnetään oppimiseen innostamisessa.

Kaikki kunnan koulut ja päiväkodit ovat mukana energiaseurannassa, jossa tarkkaillaan kuukausittain lämmityksen, sähkön ja veden kulutusta ja toteutetaan energiatehokkuustoimenpiteitä yhdessä oppilaiden kanssa. Ideana on opettaa ja oppia kestävää kehitystä, joka onkin yksi Iin opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden neljästä kasvatuspilarista. Tutustu Iin kouluihin.

Nuorisopalvelut järjestävät erilaisia tapahtumia, tekemistä sekä tiloja nuorille iiläisille. Nuorisotyön pääkohderyhmänä ovat 3. lk ja sitä vanhemmat nuoret aina 29 vuotiaisiin saakka.

Yhteystiedot

Varhaiskasvatuspäällikkö Virpi Risteelä
p. 040 7731 783, virpi.risteela [at] ii.fi

Opetusjohtaja Tuomo Lukkari
p. 040 6568 887, tuomo.lukkari [at] ii.fi

Vapaa-aikapäällikkö Pekka Suopanki (nuorisopalvelut)
p. 050 395 0392, pekka.suopanki [at] ii.fi