Tuunataan työtä –hanke

ESR-rahoitteinen Iin kunnan ja Micropoliksen hallinnoima kehittämishanke toimii ajalla 1.9.2018 - 31.8.2021.

Huom! Tulethan tapaamaan meitä aina terveenä.

​​ 

Uutta työtä ja liiketoimintaa kiertotaloudesta 

Tavoitteena on luoda uusi työllistämisen toimintamalli osallistamalla ja työllistämällä iiläisiä kestävän kehityksen, resurssiviisauden ja kiertotalouden periaatteita hyödyntäen. Lisäksi hankkeessa kannustetaan itsensä työllistämiseen, kevytyrittäjyyteen ja yrittäjyyteen.

Toimet on kohdistettu iiläisille yli 50-vuotiaille työttömille ja työttömyysuhan alla oleville, toistuvaistyöttömille, pitkäaikaistyöttömille, erityistä tukea tarvitseville, osatyökykyisille sekä yli 3 kuukautta työttömänä olleille alle 29-vuotiaille. Kohderyhmänä ovat myös iiläiset mikro- ja pk-yrittäjät. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat työttömien ohjaus- ja neuvontatyötä sekä yritysneuvontaa tekevät työntekijät sekä kohderyhmille työtä tarjoavien tahojen henkilöstö.

Tuunataan työtä -hankkeen kanssa toimii ESR-rahoitteinen rinnakkaishanke, jossa on varattu rahaa palkkatukityöllistämiseen sekä työvoimakoulutukseen. Palkkatukirahaa voivat hyödyntää kunnan lisäksi yksityiset työnantajat. Rahoitus palkkatukeen on myönnetty ajalle 01.09.2018 - 31.5.2020. Työvoimakoulutuksia ja valmennuksia voidaan toteuttaa 30.9.2020 saakka.

Etsitkö työtä?
Hankkeeseen osallistuvan henkilön on mahdollista työskennellä palkkatuella, kokeilla yrittäjämäistä toimintaa tai suorittaa lyhyitä koulutuksia (esim. erilaiset korttikoulutukset). Hanke tarjoaa myös ura-asioihin liittyvää ohjausta ja neuvontaa.

Etsitkö työntekijää tai yhteistyökumppania?
Hankkeen kautta on mahdollista saada palkkatukea työntekijän palkkaamiseen taikka löytää kevytyrittäjänä tai yrittäjänä toimiva yhteistyökumppani.

Lisätiedot

Käyntiosoite: Piisilta 1 C-siipi, 91100 Ii (Micropolis)

Projektipäällikkö Veli-Pekka Korhonen
p. 040 674 7662, veli-pekka.korhonen [at] ii.fi

Urasuunnittelija Mari Granholm
p. 040 846 5116, mari.granholm [at] ii.fi

Projektisuunnittelija Päivi Kaukua
p. 040 728 7128, paivi.kaukua [at] ii.fi

Yritysyhteistyö, projektikoordinaattori Petri Leppänen
p. 040 753 8381, petri.leppanen [at] micropolis.fi