Tuunataan työtä –hanke

ESR-rahoitteinen Iin kunnan ja Micropoliksen hallinnoima kehittämishanke toimii ajalla 1.9.2018 - 31.12.2020.

Tavoitteena on luoda uusi työllistämisen toimintamalli osallistamalla ja työllistämällä iiläisiä kestävän kehityksen, resurssiviisauden ja kiertotalouden periaatteita hyödyntäen. Lisäksi hankkeessa kannustetaan itsensä työllistämiseen, kevytyrittäjyyteen ja yrittäjyyteen.

Toimet on kohdistettu iiläisille yli 50-vuotiaille työttömille ja työttömyysuhan alla oleville, toistuvaistyöttömille, pitkäaikaistyöttömille, erityistä tukea tarvitseville, osatyökykyisille sekä yli 3 kuukautta työttömänä olleille alle 29-vuotiaille. Kohderyhmänä ovat myös iiläiset mikro- ja pk-yrittäjät. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat työttömien ohjaus- ja neuvontatyötä sekä yritysneuvontaa tekevät työntekijät sekä kohderyhmille työtä tarjoavien tahojen henkilöstö.

Tuunataan työtä -hankkeen kanssa toimii ESR-rahoitteinen rinnakkaishanke, jossa on varattu rahaa palkkatukityöllistämiseen sekä työvoimakoulutukseen. Palkkatukirahaa voivat hyödyntää kunnan lisäksi yksityiset työnantajat. Rahoitus palkkatukeen on myönnetty ajalle 01.09.2018 -31.12.2019.

Etsitkö työtä?

Hankkeeseen osallistuvan henkilön on mahdollista työskennellä palkkatuella, kokeilla yrittäjämäistä toimintaa tai suorittaa lyhyitä koulutuksia (esim. erilaiset korttikoulutukset). Hanke tarjoaa myös ura-asioihin liittyvää ohjausta ja neuvontaa.

Etsitkö työntekijää tai yhteistyökumppania?

Hankkeen kautta on mahdollista saada palkkatukea työntekijän palkkaamiseen taikka löytää kevytyrittäjänä tai yrittäjänä toimiva yhteistyökumppani.

Hankkeessa tapahtuu

16.9.2019: Vahvuus on meissä -hyvinvointipäivä hankkeen asiakkaille. Ilmoittautuminen Maija Tahkolalle. Lue esitteestä tarkempi kuvaus.

6.9.2019: Maksuttomia valmennuksia Iissä työnhakijoille: EA1-koulutus, Sähköistä työnhakua -valmennus, työturvakorttikoulutus. Ilmoittautuminen Maija Tahkolalle. Lue esitteestä tarkempi kuvaus!

5.9.2019: Sähköistä työnhakua -valmennus Iissä 30.9-9.10.2019. Maksuton valmennus hankkeen kohderyhmälle, ilmoittautuminen Maija Tahkolalle. Lue esitteestä tarkempi kuvaus!

7.6.2019: Hankkeen tiedote - kesäkuu. Lue mitä hankkeessa on tapahtunut tähän mennessä. Iin kunnan varastojen läpikäynti on lähtenyt hyvin käyntiin.

24.4.2019: Tuunataan työtä –hankkeen yksi toimenpiteistä on kunnan irtaimiston läpikäynti. Talven aikana hankkeen työntekijät ovat kartoittaneet kunnan varastoja ja inventoineet niissä olevia kalusteita. Kunnassa otetaan käyttöön sähköinen järjestelmä, johon pikkuhiljaa tullaan lisäämään kunnan irtaimistoaja saamme kiertoon paremmin käyttökelpoista tavaraa. Uutta ei tarvitse aina ostaa - näin säästämme rahaa ja ennen kaikkea ympäristöä.

Järjestelmärakennetaan avoimeen lähdekoodiin perustuen verkkokauppapohjaiselle alustalleja kunnan työntekijät pystyvät kierrättämään kalusteita – samalla tavalla kuin tilaisi uuden tuotteen verkkokaupasta. Varastojen uumenista löytyy toki huonokuntoista tavaraa, joka ei sellaisenaan käy enää alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa. Tässä vaiheessa IiPaja astuu kuvaan mukaan. Heidän taitavissa käsissään vanha tavara saa uuden elämän: esimerkiksi vanhoista puisista pulpetin kansista saa tuunattua vaikkapa leikkuulautoja.

Lisätiedot

Käyntiosoite: Piisilta 1 C-siipi, 91100 Ii (Micropolis)

Projektipäällikkö Maija Tahkola
p. 040 846 5116, maija.tahkola [at] ii.fi

Projektisuunnittelija Veli-Pekka Korhonen
p. 040 674 7662, veli-pekka.korhonen [at] ii.fi

Projektikoordinaattori Elli Heikinmatti
p. 050 3950 356, elli.heikinmatti [at] ii.fi

Yritysyhteistyö, projektikoordinaattori Petri Leppänen
p. 040 753 8381, petri.leppanen [at] micropolis.fi