Alarannan kuivatus: pintavesien siirtoa testataan

Kunnan ympäristöpalvelut aloittavat perjantaina 21.5.2021 Alarannalla vaihtoehtoisen kuivatuspumppaustavan testauksen, minkä avulla pyritään siirtämään pintavesiä joen törmään.

Yhdyskuntalautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 11.5.2021 viettohulevesiviemäreihin perustuvan kuivatussuunnitelman, jonka urakoitsijan kilpailuttaminen tapahtuu kesällä. Töiden on tällä hetkellä tarkoitus alkaa elo-syyskuussa 2021 alueen länsipäästä, Poolatie-Vääränpolku suunnasta.

Lisätiedot:
Tekninen johtaja Ville Keränen
p. 040 677 1933, ville.keranen [at] ii.fi