Asukastilaisuus Pohteen tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman suunnitelmasta etäyhteydellä 28.2. klo 17-18.30

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaan liittyvien toimenpidesuunnitelmien valmistelu on edennyt ja kooste suunnitelmista on julkaistu. Suunnitelmat sisältävät palveluverkkoa koskevia toimenpiteitä, joilla on vaikutuksia henkilöstöön, asukkaisiin ja asiakkaisiin.

Iin päättäjien kannanotto: Elinvoiman ja turvallisuuden tukeminen on kaikkien - myös Pohteen tehtävä

Me Iin päättäjät, jotka vastaamme kuntalaisten ja alueen toimijoiden elinvoimasta, hyvinvoinnista ja turvallisuudesta, olemme kovin hämmentyneitä ja pettyneitä sen johdosta, miten vähäiset alueen kuntien ja niiden eri toimijoiden vaikuttamismahdollisuudet Pohteen päätöksiin ovat.

Oulun seudun kuntajohtajat linjasivat etenemistä kohti tulevaisuuden liikennejärjestelmää

Oulun seudun kuntajohtajat kokoontuivat 15.6.2023 tarkastelemaan tulevaisuuden liikennejärjestelmän avainkysymyksiä ja sitä, millaisin askelin olisi järkevää nykytiedon valossa edetä. Ajatuksissa olivat syksyn mittaan käynnistyvät valtion kanssa käytävät maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-neuvottelut, joissa seuraavista toimista on mahdollisuus sopia valtion kanssa.

Iin hyvinvointilautakunta päätti myöntää Osallistavan budjetoinnin hankkeisiin vuonna 2023 yhteensä 13.856 €

Kuntalaisilla oli mahdollisuus lähettää 1.3.-31.3.2023 netissä sähköisellä lomakkeella ideoita kuntalaisten hyvinvointia tukeviin hankkeisiin. Kuntalaiset saivat ehdottaa hanketta, joka parantaa asukkaiden hyvinvointia, yhteisöllisyyttä, elinvoimaa ja viihtyvyyttä. Lisäksi edellytettiin, että idean tukee Iin kuntastrategian tavoitteita.

Pohteen alkuvuoden laskut viivästyvät

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde on aloittanut toimintansa 1.1.2023. Pohde vastaa Pohjois-Pohjanmaan julkisista sosiaali-, terveys ja pelastuspalveluista. Aiemmin palveluja ovat järjestäneet alueen kunnat ja kuntayhtymät. Myös Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) palvelut ovat osa Pohdetta. Asiakaslaskutus siirtyy Pohteelle vaiheittain, yksi alue kerrallaan. Tämän vuoksi asiakkaiden laskut voivat viivästyä. Jos siis lasku ei saavu normaaliin tapaan alkuvuoden käynneistä tai palveluista, asiasta ei tarvitse huolestua.

Pohjois-Pohjanmaan alueellisen COVID-19 koordinaatioryhmän suositukset 25.1.2022

Pohjois-Pohjanmaalla toimii alueellinen koordinaatioryhmä STM:n edellyttämän alueellisen viranomaistyön organisoimiseksi ja toimenpiteiden koordinoimiseksi. Koordinaatioryhmä kokoontuu kerran viikossa ylläpitämään tilannekuvaa ja arvioimaan epidemiatilannetta, alueellisia suosituksia sekä rajoituksia eri kriteerien pohjalta.

Tilojen terveysturvalliseen käyttöön liittyvät rajoitukset jatkuvat Pohjois-Pohjanmaalla

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto jatkaa tilojen käyttöä koskevaa, tartuntatautilain pykälän 58 d mukaista päätöstään, jonka mukaan asiakas- ja yleisötilojen käyttö pitää Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kuntien alueilla järjestää siten, että tiloissa voidaan ehkäistä asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien lähikontaktien aiheuttamaa tartunnan riskiä. Päätös on voimassa 5.1.2022–31.1.2022.

Pohjois-Pohjanmaan alueellisen COVID-19 koordinaatioryhmän suositukset

Pohjois-Pohjanmaalla toimii alueellinen koordinaatioryhmä STM:n edellyttämän alueellisen viranomaistyön organisoimiseksi ja toimenpiteiden koordinoimiseksi. Koordinaatioryhmä kokoontuu kerran viikossa ylläpitämään tilannekuvaa ja arvioimaan epidemiatilannetta, alueellisia suosituksia sekä rajoituksia eri kriteerien pohjalta. Koordinaatioryhmä kokoontui aikaistettuun kokoukseen maanantaina 20.12.2021.

Pohjois-Pohjanmaan alueellisen COVID-19 koordinaatioryhmän suositukset 14.12.

Pohjois-Pohjanmaalla toimii alueellinen koordinaatioryhmä STM:n edellyttämän alueellisen viranomaistyön organisoimiseksi ja toimenpiteiden koordinoimiseksi. Koordinaatioryhmä kokoontuu kerran viikossa ylläpitämään tilannekuvaa ja arvioimaan epidemiatilannetta, alueellisia suosituksia sekä rajoituksia eri kriteerien pohjalta.

Määräys yleisö- ja asiakastiloihin Pohjois-Pohjanmaan kuntien alueella 7.12.-31.12.2021

Aluehallintovirasto velvoittaa tartuntatautilain nojalla toimijoita järjestämään yleisölle avoimien ja rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käytön Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kuntien alueilla siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä.

Pohjois-Pohjanmaan alueellisen COVID-19 koordinaatioryhmän suositukset

Pohjois-Pohjanmaalla toimii alueellinen koordinaatioryhmä STM:n edellyttämän alueellisen viranomaistyön organisoimiseksi ja toimenpiteiden koordinoimiseksi. Koordinaatioryhmä kokoontuu vähintään kerran viikossa ylläpitämään tilannekuvaa ja arvioimaan epidemiatilannetta, alueellisia suosituksia sekä rajoituksia eri kriteerien pohjalta.

IlmastoAreena: Puistotie suljetaan autoilta 19.8.–22.8. ajaksi, korvaava reitti Haminantien kautta

Puistotie suljetaan torstaiaamuna 19.8. autoliikenteeltä Huilingin kahvilan kohdalta sekä Kirkkotien ja Jokisuuntien risteyksestä. Autojen pääsy Yläkadulle ja Alakadulle Puistotien kautta estyy, korvaava reitti kulkee Haminantien kautta. Festivaalin purkutyöt alkavat lauantai-iltana, liikenne palautuu normaaliksi viimeistään sunnuntaiaamun aikana.    

Pohjois-Pohjanmaan alueellisen COVID-19 koordinaatioryhmän suositukset

Pohjois-Pohjanmaalla toimii alueellinen koordinaatioryhmä STM:n edellyttämän alueellisen viranomaistyön organisoimiseksi ja toimenpiteiden koordinoimiseksi. Koordinaatioryhmä kokoontuu vähintään kerran viikossa ylläpitämään tilannekuvaa ja arvioimaan epidemiatilannetta, alueellisia suosituksia sekä rajoituksia eri kriteerien pohjalta.

Pohjois-Pohjanmaan alueellisen COVID-19 koordinaatioryhmän suositukset

Pohjois-Pohjanmaalla toimii alueellinen koordinaatioryhmä STM:n edellyttämän alueellisen viranomaistyön organisoimiseksi ja toimenpiteiden koordinoimiseksi. Koordinaatioryhmä kokoontuu vähintään kerran viikossa ylläpitämään tilannekuvaa ja arvioimaan epidemiatilannetta, alueellisia suosituksia sekä rajoituksia eri kriteerien pohjalta.

Pohjois-Pohjanmaan alueellisen COVID-19 koordinaatioryhmän suositukset

Pohjois-Pohjanmaalla toimii alueellinen koordinaatioryhmä STM:n edellyttämän alueellisen viranomaistyön organisoimiseksi ja toimenpiteiden koordinoimiseksi. Koordinaatioryhmä kokoontuu vähintään kerran viikossa ylläpitämään tilannekuvaa ja arvioimaan epidemiatilannetta, alueellisia suosituksia sekä rajoituksia eri kriteerien pohjalta.

Pohjois-Pohjanmaan alueellisen COVID-19 koordinaatioryhmän suositukset

Pohjois-Pohjanmaalla toimii alueellinen koordinaatioryhmä STM:n edellyttämän alueellisen viranomaistyön organisoimiseksi ja toimenpiteiden koordinoimiseksi. Koordinaatioryhmä kokoontuu vähintään kerran viikossa ylläpitämään tilannekuvaa ja arvioimaan epidemiatilannetta, alueellisia suosituksia sekä rajoituksia eri kriteerien pohjalta.
Koordinaatioryhmä kokoontui 18.5.2021.

Pohjois-Pohjanmaan alueellisen COVID-19 koordinaatioryhmän suositukset

Pohjois-Pohjanmaalla toimii alueellinen koordinaatioryhmä STM:n edellyttämän alueellisen viranomaistyön organisoimiseksi ja toimenpiteiden koordinoimiseksi. Koordinaatioryhmä kokoontuu vähintään kerran viikossa ylläpitämään tilannekuvaa ja arvioimaan epidemiatilannetta, alueellisia suosituksia sekä rajoituksia eri kriteerien pohjalta.

Iiläisten kotitalouksien kestävän arjen kokeilu alkaa tammikuussa – ilmoittaudu mukaan 15.12.20 mennessä

Iin kunta osallistuu yhdessä Porvoon ja Kauniaisten kanssa Kestävien elämäntapojen kiihdyttämöön. Mukaan kokeiluun etsitään useita iiläisiä kotitalouksia. Osallistujilta ei vaadita mitään erityisosaamista, eikä osallistumisesta synny kustannuksia. Kokeilu starttaa tammikuussa 2021.

Kunnanhallitus hyväksyi sovintoehdotuksen Jakkukylän riippusillan korjaussuunnittelmasta

Kunnanhallitus on 2.11.2020 kokouksessa hyväksynyt Iin kunnan, Sweco Rakennetekniikka Oy:n ja Mestek Oy:n neuvotteleman sovintoehdotuksen liittyen sillan suunnittelu- ja toteutusongelmiin. Sovintoehdotuksessa osapuolet sopivat yhdessä siitä, miten sillan suunnittelutyö ja toteutus saatetaan suunnitellusti loppuun. 

Ympäristöpalkinto Anita Sieväselle, kunniamaininta Iin seurakunnalle

Palkinnon voi saada sellainen, joka on teoillaan edistänyt asuinympäristön turvallisuutta ja viihtyisyyttä, rakennusperinteen säilyttämistä, luonnon- ja maisemansuojelua, luonnonvarojen kestävää käyttöä, energian säästämistä, luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä tai muuta kestävän kehityksen kannalta tärkeää tavoitetta.

Päivärahan hakeminen tulorekisterin kautta edellyttää työnantajalta suostumusta sähköisiin päätöksiin

Kela toimittaa päätöksen tulorekisterin kautta tehtyyn päivärahahakemukseen ainoastaan sähköisesti. Kela voi kuitenkin toimittaa päätöksen sähköisesti vain, kun siihen on työnantajan suostumus. Jos suostumus puuttuu, se viivästyttää hakemuksen käsittelyä. Työnantaja antaa suostumuksen sähköisten päätösten vastaanottoon Työnantajan asiointipalvelussa.

Pohjois-Pohjanmaalle rakentuu kansainvälinen taiteilijaresidenssien innovaatioverkosto

Pitkän tähtäimen tavoitteena on avata maailmanlaajuisen taiteilijaresidenssien yhteistyöjärjestön ResArtisin arktinen toimisto Iihin. Arktinen toimisto edistää myös merkittävästi Pohjois-Pohjanmaan residenssien kansainvälistä toimintaa ja nostaa ne globaalin näkyvyyden ja yhteistyön piiriin.  

Hyvä, yli 70-vuotias kuntalainen!

Meillä kaikilla huoli tulevasta on suuri. Epidemia on muuttanut normaalia tuttua elämänkulkua. Muuttuneessakin tilanteessa on tärkeää, että tunnemme olomme turvalliseksi ja saamme apua, silloin kun sitä tarvitsemme. Kunta, Oulunkaari, seurakunta sekä kunnassa toimivat yhdistykset ja yrittäjät tarjoavat apuaan silloin, kun sen tarve on. Olkaa rohkeasti yhteydessä, jos apua tarvitsette. Tästä kirjeestä löytyy niiden tahojen yhteystietoja, jotka voivat teitä auttaa. He ovat teitä varten. Yhdessä selviämme tästä paremmin.

Ari Alatossava, kunnanjohtaja

Tärkeää tietoa työnhakijaksi ilmoittautuvalle yrittäjälle

Laki yrittäjien oikeudesta työttömyysturvaan on voimassa 8.4. lähtien. Oikeus koskee kaikkia yrittäjiä riippumatta yritystoiminnan muodosta. Yrittäjän on työttömyysturvaa saadakseen tehtävä kaksi asiaa: ilmoittauduttava työnhakijaksi TE-toimistoon sekä haettava työmarkkinatukea Kelasta. Yrittäjän tulee ilmoittautua työnhakijaksi 15.4. mennessä, jotta hän voi saada työmarkkinatukea takautuvasti 16.3. lähtien.

Kysely lapsiperheiden avun tarpeesta poikkeusoloissa - vastaukset 1.4. klo 18 mennessä

Lähiopetuksen keskeytyessä oppilailla ei ole mahdollisuutta kouluruokailuun. Kunnilla ei ole tässä tilanteessa tähän lakisääteistä velvollisuutta. Haluamme kuitenkin mahdollisuuksien mukaan auttaa ja tukea perheitä poikkeuksellisessa tilanteessa sekä ruokahuollon että muun avun osalta. Olemme kartoittamassa tuen tarpeiden laajuutta, jotta voimme järjestää sitä tarkoituksenmukaisilla tavoilla.

Koronaepidemian vaikutukset Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston asiakaspalveluun

Noudatamme asiakaspalvelussamme Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n ja AVI:n ohjeita. Suosithan asioinnissa ensisijaisesti verkko- tai puhelinpalveluja. TE-toimiston asiointipaikoista Pohjois-Pohjanmaalla on avoinna vain Oulun Torikadun asiointipaikka.
Kun toimit TE-toimiston ja terveydenhuoltoviranomaisten ohjeiden mukaisesti, työttömyysturvaoikeutesi säilyy ennallaan.

Tiedote huoltajille COVID-19 –virukseen varautumisesta Iin varhaiskasvatuspalveluissa

Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään Iin kunnassa toiminnassa. Tällä turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhempien työssäkäynti. Valtioneuvosto kuitenkin suosittaa, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus.

Tiedote huoltajille opetuksen lähiopetuksen keskeyttämisestä 18.3.2020 lähtien

Suomen hallitus totesi maanantaina 16.3.2020 Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirusepidemian vuoksi. Tämän johdosta tiistaina 17.3.2020 säädetään ja otetaan käyttöön valmiuslait. Tästä johtuvat järjestelyt ovat voimassa 13.4.2020 asti. Hallituksen antamien linjausten johdosta myös opetus kokee suuria muutoksia.

Taidekoulun vapaaoppilaspaikkojen myöntäminen vähävaraisten perheiden lapsille

Ii-instituutti –liikelaitoksen johtokunta on hyväksynyt esityksen (24.09.2019), jonka mukaan taidekoulun oppilailla on mahdollisuus hakea taidekoulun vapaaoppilaspaikkaa (musiikki- tai kuvataideopinnot). Vapaaoppilaspaikkaa haetaan keväisin, mutta poikkeuksellisesti lukuvuoden 2019-2020 vapaaoppilaspaikkahaku on 8.10.-31.10.2019.

IlmastoAreena kuukauden päästövähentäjä

Iin IlmastoAreena on valittu elokuun Hinku-palkinnon saajaksi. Kunta on kutsunut kaikki suomalaiset Iihin, yhteen maamme aktiivisimmista ilmastokunnista, keskustelemaan avoimesti ilmastonmuutoksesta sekä levittämään parhaita käytäntöjä sen hillitsemiseksi. Ulkoilmafestivaali on tuotettu mahdollisimman vähäpäästöisesti, hyödyntäen uusiutuvaa energiaa, kestäviä liikkumismuotoja sekä uudelleenkäytettyjä ja -käytettäviä rakenteita.

Ympäristöministeriön kysely asiakaskokemuksista kaavoitukseen ja maankäytön suunnitteluun liittyvissä muutoshankkeissa

Tervetuloa vastaamaan ympäristöministeriön kyselyyn asiakaskokemuksista kaavoitukseen ja maankäytön suunnitteluun liittyvissä muutoshankkeissa. Kyselyn tarkoituksena on kerätä tietoa kansalaisten näkökulmasta maankäyttö- ja rakennuslain uudistamisen tueksi.