Kysely järjestöille pankkipalveluista (määräaika 10.12.)

Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE haluaa verkkokyselyn avulla selvittää, saavatko Suomessa toimivat järjestöt riittävän hyvin pankkipalveluita. Samalla selvitetään, ovatko palvelut hinnoittelultaan kohtuullisia ja millaisia muutoksia tai kehittämistarpeita pankkipalveluissa tarvitaan.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään valtiovarainministeriön pankkipalveluhankkeessa, jossa arvioidaan tarpeita muuttaa luottolaitoslainsäädäntöä. Lisää hankkeesta: Pankkipalvelujen ja luottolaitoslainsäädännön arviointi - Valtiovarainministeriö (vm.fi)

https://vm.fi/pankkipalvelut

Kysely on suunnattu Suomessa toimiville järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille valtakunnallisella, paikallisella ja alueellisella tasolla. Kyselyssä käytämme yleisterminä järjestöä, jolla tarkoitetaan rekisteröityjä yhdistyksiä ja säätiöitä.

Linkki kyselyyn (Webropol): https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/169a6376-f477-47ff-a53d-09030ef64c65?displayId=Fin2946159

Pyydämme vastauksianne viimeistään 10.12.2023.

Lisäksi pyydämme jakamaan tietoa kyselystä omille jäsenorganisaatioillenne ja muille sopiviksi katsomillenne sidosryhmille.

Kiitos avustanne, jokainen saatu vastaus on meille tärkeä!

Taina Susiluoto

kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANEn puheenjohtaja, Suomen Olympiakomitean toimitusjohtaja

Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANEn tehtävänä on muun muassa edistää hallinnon ja kansalaisyhteiskunnan vuorovaikutusta sekä parantaa kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä. Neuvottelukunta koostuu kansalaisyhteiskunnan, tutkimuksen, elinkeinoelämän sekä ministeriöiden ja muiden viranomaisten edustajista. KANE toimii oikeusministeriön yhteydessä.

Lue lisää KANEn toiminnasta oikeusministeriön verkkosivuilla: https://oikeusministerio.fi/kane