Tiedote puutarhajätteen polttamisesta ja kulottamisesta

Kulottaminen on sallittua erityistä varovaisuutta noudattaen, jollei alueen pelastusviranomainen ole kieltänyt avotulen tekoa. Kulottajan tulee ilmoittaa kulotuksesta ennakolta pelastuslaitokselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös muuta tulenkäyttöä, josta muodostuu merkittävästi savua.

Taajama-alueen ulkopuolella saa polttaa avopolttona vähäisiä määriä kuivia risuja ja oksia, maa- ja metsätaloudessa syntyviä polttokelpoisia jätteitä kuten kuivia olkia ja hakkuujätteitä. Polttaminen ei saa aiheuttaa naapurustolle savu-, noki-, haju- eikä terveyshaittaa. Muu jätteenpoltto on kielletty.

Kaikkeen tulentekoon on oltava maanomistajan lupa. Polttamisen sijaan suosittelemme kasvijätteen kompostoimista omalla maalla tai risujen ja kasvijätteiden toimittamista kunnan teknisen toimen osoittamaan puutarhajätteen vastaanottopaikkaan.

Tulentekoilmoituksen Oulu-Koillismaan pelastuslaitokselle voi tehdä osoitteessa https://www.ouka.fi/oulu/pelastuslaitos/tulentekoilmoitus paitsi Vaalassa Kainuun pelastus-laitokselle osoitteessa https://www.kainuunpelastuslaitos.fi/asukkaille/risujen-polttoilmoitus/

Oulunkaaren ympäristöpalveluiden henkilöstön yhteystiedot ja tehtävät löytyy internetosoitteesta www.pudasjarvi.fi/ymparistopalvelut

OULUNKAAREN YMPÄRISTÖPALVELUT / OULUNKAAREN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 28.4.2020