Opetuspalvelut 18.3.2020: kouluruokailu, oppilashuolto, tiedottaminen

Valmiusasetuksen ja tartuntatautilain käyttöönoton johdosta perus- ja lukiopetukseen on tullut suuria muutoksia.

Koulujen lähiopetus perusopetuksen ja lukion osalta on keskeytetty keskiviikosta 18.3.2020 lähtien. Kriittisten ammattialojen huoltajille, joiden lapset opiskelevat vuosiluokilla 1-3 tai erityisen tuen piirissä, on järjestetty lähiopetusta Haminan koululla. Muutama oppilas saa lähiopetusta Kuivaniemen päiväkodissa.

18.3. tarkennettuja asioita: 

Oppilaat ovat Iissäkin keskiviikkona 18.3. opiskelleet pääosin kotonaan. Saamieni tietojen mukaan opiskelu on sujunut varsin positiivisissa merkeissä. Kaikki oppilaat ovat osallistuneet opetukseen ja osa on ollut siitä jopa innoissaan. 

Ministeriön ohjeiden mukaan kouluruokailu ja ruokahuolto järjestetään vain lähiopetuksessa oleville oppilaille. Kotona opiskelevat oppilaat ja opiskelijat ruokailevat kotonaan huoltajiensa järjestämällä tavalla. 

Oppilashuollon palvelut ovat käytettävissä myös kotona opiskeleville oppilaille. Oppilashuollon yhteystiedot löytyvät koulujen ja Oulunkaaren verkkosivuilta. Oppilashuollon tapaamiset pyritään hoitamaan etäyhteyksillä ja tarvittaessa myös vastaanotoilla. Terveydenhoitajat, kuraattorit, psykologit ja muut toimijat ovat töissä ja valmiudessa auttaa oppilashuollollisissa asioissa.

Lähiopetuksessa olevien oppilaiden osalta tiedottaminen hoidetaan pääasiassa Wilman kautta Haminan koulun henkilöstön toimesta. Kotona opiskelevien oppilaiden ja heidän huoltajiensa yhteiset tiedotteet laitetaan aina kunnan verkkosivujen tiedotteisiin ja Wilman tiedotteisiin.

Kotona opiskelevien oppilaiden opetus, tehtävien anto ja yhteydenpito toteutetaan koulusta ja opettajasta riippuen eri sovelluksia ja ympäristöjä käyttäen ja puhelimen välityksellä. Oppilaiden koulupäivä pyritään rakentamaan samalla rytmillä kuin lähiopetuskin. Opettajat ja ohjaajat antavat, seuraavat ja toteuttavat opetusta mahdollisuuksien mukaan oppilaan ikä-taso ja valmiudet huomioiden. Oppilaisiin ollaan yhteydessä joka päivä. Haluamme varmistaa, että kaikki ovat opetuksessa mukana.

Oppilaiden turvallisuus ja hyvinvointi ovat kotona opiskelevien oppilaiden osalta huoltajan vastuulla. Toivomme, että mahdollisuuksien mukaan huolehditte, opastatte ja tuette lapsia ja nuoria. Varsinkin alussa on tärkeä huolehtia perusasioista – välineistä, heräämisestä, tauoista, ruokailusta ja läksyistä.  

Vinkkejä ja hyödyllistä tietoa etäopiskelusta ja siihen liittyvistä asioista löytyy esimerkiksi Vanhempainliiton verkkosivuilta: https://vanhempainliitto.fi/artikkelit/korona/

Seuraava tiedote julkaistaan torstaina 19.3.2020 noin klo 20. Toivotan kaikille edelleen hyvää ja turvallista kouluviikkoa sekä . Pyydän seuraamaan tiedottamistamme aktiivisesti.

Ajantasaiset tiedotteet löytyvät Wilmasta ja kunnan verkkosivuilta: https://www.ii.fi/tiedotteet

Tuomo Lukkari, opetusjohtaja
tuomo.lukkari [at] ii.fi, p.040 656 8887