Vuoden 2023 iiläinen on Ari Alatossava

Nimitys julkistettiin Iin kotiseutuviikon juhlassa sunnuntaina 2.7.2023.

Kunnanhallituksen perusteluissa Aria kiitetään pitkästä työurasta iiläisten hyväksi. Ennen Iin kunnanjohtajan tehtävää (2015–2022), Ari toimi yhteensä 15 vuotta kunnan elinkeino- ja kiinteistöyhtiöiden Micropolis Oy:n ja Iilaakso Oy:n toimitusjohtajana. 

Ari oli keskeinen johtohenkilönä, joka valmisteli 2010-luvun alussa Iille uuden strategian, joka on tuonut Iihin uusia työpaikkoja, tuloja ja hyvinvointia. Iin panostukset uusiutuvaan energiaan ja päästöjen vähentämiseen, sekä paikallisten yhdistysten, yritysten ja kuntalaisten sitouttaminen yhteiseen ilmastotyöhön keräsivät nopeasti huomiota ja palkintoja kuntakentällä ja mediassa. Ari on myös luonut positiivista kuvaa Iistä kansainvälisesti.

Yhdessä tekeminen ja rohkeus kokeilla ovat Arin tunnuspiirteitä. Aria kuvaillaan aktiivisena ja rakentavana toimijana Oulun seudun kuntien yhteistyössä. Hän on pidetty ja joviaali kollega, joka perehtyy asioihin syvällisesti ja kuuntelee päättäjäosapuolia tasapuolisesti. 

Ari Alatossava toimi Iin kunnanjohtajana kuusi vuotta. Hänet valittiin Oulun kaupungin konsernijohtajaksi vuonna 2022.