Päivärahan hakeminen tulorekisterin kautta edellyttää työnantajalta suostumusta sähköisiin päätöksiin

Kela toimittaa päätöksen tulorekisterin kautta tehtyyn päivärahahakemukseen ainoastaan sähköisesti. Kela voi kuitenkin toimittaa päätöksen sähköisesti vain, kun siihen on työnantajan suostumus. Jos suostumus puuttuu, se viivästyttää hakemuksen käsittelyä. Työnantaja antaa suostumuksen sähköisten päätösten vastaanottoon Työnantajan asiointipalvelussa.

Työnantaja voi hakea Kelan päivärahoja tulorekisterin palkkatietoilmoituksella, jos palkkaohjelmisto mahdollistaa sen. Osa palkkaohjelmistoista muodostaa ilmoituksiin poissaolotiedot ja palvelussuhteen tiedot niin, että Kela voi poimia ilmoituksen tiedoista hakemusasiakirjat.

Jos työnantaja lähettää hakemuksen tulorekisterin kautta, Kela toimittaa päätöksen sähköisesti. Postittaminen ei ole mahdollista, koska palkkatietoilmoituksessa ei ole postiosoitetta.

Tulorekisterin kautta saapuneen hakemuksen käsittely viivästyy, jos Kela ei pysty toimittamaan sähköistä päätöstä. Lain mukaan Kelan täytyy saada työnantajalta suostumus päätösten sähköiseen toimittamiseen. Jos työnantaja ei ole antanut suostumusta, Kela pyytää sitä erikseen tulorekisteri-ilmoituksen sisällölliseltä yhteyshenkilöltä. Toinen vaihtoehto on, että työnantaja ilmoittaa Kelaan postiosoitteen päätöksen postitusta varten.

Suostumus annetaan Työnantajan asiointipalvelussa

Työnantaja antaa suostumuksen sähköisten päätösten vastaanottamiseen Kelan Työnantajan asiointipalvelussa. Suostumuksen voi antaa Katso-pääkäyttäjä, rinnakkaispääkäyttäjä tai käyttäjä, jolle työnantaja on Katso-palvelussa myöntänyt Katso-roolin ”Kela Suostumus sähköiseen päätökseen”.

Kun Työnantajan asiointipalvelu siirtyy Suomi.fi-tunnistautumiseen 26.9.2020, suostumuksen voi antaa jokainen, jolla on Suomi.fi-valtuus ”Palvelussuhteeseen liittyvien etuuksien hakeminen”.

Hakemukset kannattaa tehdä tulorekisterin kautta vasta sen jälkeen, kun suostumus on annettu.

Hakemukseen tarvitaan kaikki poissaoloajan palkkaan liittyvät tiedot

On tärkeää, että työnantaja antaa tulorekisterin kautta tehdyssä päivärahahakemuksessa kaikki poissaoloajan palkkaan liittyvät tiedot. Tarvittavia tietoja ovat palkallisen poissaolon syy, ammatti ja ammattikoodi, palvelussuhteen kesto, haettavan jakson palkka ja palkanmaksun peruste.

Lisäksi on tärkeää antaa tieto siitä, jatkuuko palkanmaksu haettavan jakson jälkeen. Jos työntekijän työkyvyttömyys jatkuu palkanmaksun päättymisen jälkeen, Kelan on tärkeä tietää, mihin saakka palkkaa maksetaan.
Kun päivärahaa haetaan tulorekisterin kautta, työnantaja ilmoittaa palkallisen poissaolon palkan siltä ajanjaksolta, jolle kyseisellä palkkatietoilmoituksella haetaan päivärahaa. Sama palkallinen poissaolojakso voi toistua usealla ilmoituksella, mutta työnantaja ilmoittaa maksutiedon tyypin vain kerran yhdellä ilmoituksella.

Lue lisää:
•    Tulorekisteri Kelan päiväraha-asioinnissa
•    Näin haet työnantajalle Kelan etuuksia tulorekisterin kautta (pdf)
•    Työnantajan asiointipalvelu