Ehdota vuoden iiläistä ja ympäristöpalkinnon saajaa 2.6. mennessä

Saajaa voi ehdottaa perusteluineen verkkolomakkeella tai paperilomakkeella kirjastoilla ajalla 19.5.-2.6.2021.

Vuoden iiläisen sekä ympäristöpalkinnon saajan valitsee kunnanhallitus. Vuoden iiläinen julkistetaan kotiseutupäivien pääjuhlassa heinäkuussa ja ympäristöpalkinto IlmastoAreenan 20.-21.8.2021 yhteydessä.

Vuoden iiläinen nimitys on myönnetty vuodesta 2002 lähtien vuosittain henkilölle, joka on syntynyt, asuu tai toimii Iissä, ja joka on työllään, toiminnallaan tai saavutuksillaan tehnyt Iitä tunnetuksi, edistänyt kuntakuvaa tai vaikuttanut merkittävästi kunnan kehittämiseen. 

Kunnan ympäristöpalkinnon voi saada sellainen, joka on teoillaan edistänyt asuinympäristön turvallisuutta ja viihtyisyyttä, rakennusperinteen säilyttämistä, luonnon- ja maisemansuojelua, luonnonvarojen kestävää käyttöä, energian säästämistä, luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä tai muuta kestävän kehityksen kannalta tärkeää tavoitetta. Ympäristöpalkinnon tavoitteena on tukea Iin kestävän kehityksen periaatteita sekä tarjota kannustava esimerkki kuntalaisille, alueen yhdistyksille ja yrityksille.

Katso aiemmin palkitut: ii.fi/iilainen