Iin kunnan ympäristöpalkinto Olli Dahlille

Iin kunnanhallitus on myöntänyt vuoden 2023 ympäristöpalkinnon Kuivaniemen osakaskunnan puheenjohtaja Olli Dahlille. Palkinto julkistettiin Iin IlmastoAreenan avajaisissa perjantaina 25.8.2023.

Perusteluissa Olli Dahlia kiitetään pitkäjänteisestä ja suunnitelmallisesta työstä Kuivajoen ja sen lähialueen vesien tilan parantamisesta. Dahl on edistänyt kalakantojen vastuullista käyttöä ja hoitoa. Dahlin johdolla Kuivaniemen osakaskunta toimii aktiivisesti myös alueen matkailu- ja virkistysalueiden kunnostamisessa ja saavutettavuuden parantamisessa.

Kuivaniemen osakaskunta ylläpitää kunnostettua Pankinnokan uimarantaa ja kehittää Vatungin alueen matkailupalveluita yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Vatunkiin on avattu matkaparkki ja talviuintimahdollisuus sekä kunnostettu veneväyliä. Oolannin luontopolulta johtavalle laavulle on rakennettu esteetön kulkureitti. Vuonna 2021 Kalatalouden Keskusliitto palkitsi Kuivaniemen osakaskunnan Suomen parhaaksi osakaskunnaksi monipuolisesta toiminnasta alueen yhteisön hyväksi.

Olli Dahl työskentelee Aalto yliopiston prosessiteollisuuden professorina. Hän on ollut mukana kehittämässä mm. uutta biopohjaista tekstiilikuitua, joka voi tulevaisuudessa korvata teollisuudessa laajalti käytettyä viskoosia. Kuidun raaka-aineena voidaan paperisellun lisäksi hyödyntää metsäteollisuuden ja maatalouden sivuvirtoja sekä tekstiilijätettä. Dahl toimii lisäksi myös useissa ympäristöalan luottamustehtävissä, esimerkiksi korkeimman hallinto-oikeuden ympäristöasiantuntijaneuvoksena.

 

Ympäristöpalkinnon julkistaminen.

Palkinnon jakoivat kunnanvaltuuston puheenjohtaja Johannes Tuomela, kunnanhallituksen puheenjohtaja Teijo Liedes sekä kunnanjohtaja Marjukka Manninen.