Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallituksen päätöksiä 20.4.2020

Maakuntahallitus piti tänään hybridikokouksen tehden aluksi päätöksen sähköisen kokousmenettelyn käyttöön ottamisesta maakuntahallituksen kokouksissa. Hybridikokouksessa osa osallistujista on etänä ja osa fyysisellä kokouspaikalla. Pohjois-Pohjanmaan liitossa katsottiin kokouksen toteuttamisen kannalta parhaimmaksi malli, jossa puheenjohtaja, sihteeri, esittelijä ja etäyhteyden tekninen avustaja ovat samassa tilassa. Muille jäsenille tarjotaan mahdollisuutta osallistua kokoukseen paikan päällä, mutta suositellaan kokoukseen osallistumista etäyhteydellä. Pohjois-Pohjanmaan liiton käytössä on Microsoft Teams -kokoussovellus, joka mahdollistaa yhdenvertaisen näkö- ja kuuloyhteyden säännösten edellyttämällä tavalla.  

Pohjois-Pohjanmaan liiton strategian uudistaminen loppusuoralla
Pohjois-Pohjanmaan liiton strategiatyö on edennyt strategisten tavoitteiden osalta. Luonnokset liiton visiosta, toiminta-ajatuksesta ja arvoista on valmisteltu työpajojen tuloksena. Arvojen osalta esitetään pysymistä vanhoissa arvoissa, joiden koettiin olevan edelleen erittäin ajankohtaisia.

Merialuesuunnitelman luonnos nähtäville 
Maakuntahallitus päätti asettaa pohjoisen Selkämeren, Merenkurkun ja Perämeren alueen merialuesuunnitelman luonnoksen nähtäville yleistä kuulemista varten ajalle 18.5.–17.6.2020. Luonnoksesta pyydetään lausunnot maankäyttö- ja rakennuslaissa määritellyiltä viranomaisilta ja yhteisöiltä. 
Merialuesuunnitelman tarkoituksena on tukea meren kestävää käyttöä sekä parantaa merellisten elinkeinojen harjoittamisen edellytyksiä ja meriympäristön tilaa. Suunnitelmassa on tarkasteltava eri käyttömuotojen tarpeita ja pyrittävä sovittamaan ne yhteen. Tarkasteltavia käyttömuotoja ovat erityisesti energia-alat, meriliikenne, kalastus ja vesiviljely, matkailu, virkistyskäyttö sekä ympäristön ja luonnon säilyttäminen, suojelu ja parantaminen. 
Oheismateriaalia ja lisätietoa: www.merialuesuunnittelu.fi

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston vuokrasopimus
Brysselissä sijaitseva Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto on seitsemän maakunnan yhteinen toimisto (Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi). Pohjois-Pohjanmaan liitto sitoutuu omalta osaltaan yhdeksän vuoden vuokrasopimukseen. Varsinaisen vuokrasopimuksen tekee isäntäorganisaationa toimiva Pohjois-Karjalan liitto.

Päätöksenteko kansallisesti rahoitetuissa ohjelmissa
Kansallisesti rahoitettujen ohjelmien (maakuntaraha, alueelliset innovaatiot ja kokeilut ja alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen) rahoituspäätökset tekee kehitysjohtaja aluekehityspäällikön esittelystä sekä jatkotoimenpiteet maakuntajohtaja hallintojohtajan esittelystä.

Toimikuntien henkilömuutokset  
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvoinnin yhteistyöryhmään nimettiin 1.5.2020 alkaen Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän edustajaksi Marjukka Manninen sekä kulttuurihyvinvoinnin edustajaksi erityisasiantuntija Auli Suorsa Pohjois-Pohjanmaan liitosta. Yhteistyöryhmän puheenjohtajaksi nimettiin Oulunkaaren kuntayhtymän johtaja Leena Pimperi-Koivisto. 
Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuustoon nimettiin jäseneksi Rebekka Kangasharju ja hänen varalleen Julia Minkkinen Oulaisista sekä Jonatan Ojala Ylivieskasta Mimmi Jukan varajäseneksi. 

Seuraavat kokoukset
Seuraavat maakuntahallituksen kokoukset pidetään 18.5.2020 ja 22.6.2020.
Maakuntavaltuusto kokoontuu 8.6.2020. 
Maakuntahallituksen esityslista
Pohjois-Pohjanmaan liiton toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat

Lisätietoja: 
maakuntahallituksen puheenjohtaja Matias Ojalehto, p. 040 9102 901
maakuntajohtaja Pauli Harju, p. 0400 389 152