Oulun joukkoliikenne aloittaa siirtymisen tunnistepohjaiseen lippu- ja maksujärjestelmään

Oulun joukkoliikenteessä käytössä oleva Waltti-järjestelmä on aloittanut vaiheittaisen siirtymisen
tunnistepohjaiseksi.

Uudistus ei vaadi asiakkailta erityisiä toimenpiteitä eikä sillä pitäisi olla muutoksen
aikana vaikutusta päivittäiseen matkustamiseen. Waltin nykyisestä, matkakorttikeskeisestä järjestelmästä
tulee uudistuessaan tunnistepohjainen, älykäs online-taustajärjestelmä.

Uudistus ei vaadi toimia asiakkaalta
Asiakkailta lippujärjestelmän muutos ei vaadi erityisiä toimenpiteitä, koska muutokset tapahtuvat
enimmäkseen taustajärjestelmässä. Tunnisteena toimii alkuvaiheessa asiakkaan entinen Waltti-matkakortti,
myöhemmin myös esimerkiksi pankkikortti tai muu asiakkaan mukana kulkeva tunniste. Olemassa olevalla
Waltti-matkakortilla voi jatkossakin matkustaa normaalisti ja matkakorttia pystyy lataamaan entiseen
tapaan.

Uudistuksen asiakkaille tuomat edut näyttäytyvät selkeämmin lähitulevaisuudessa. Tunnistepohjaisessa
lippujärjestelmässä lipputuotteiden ostamisesta tulee vaivattomampaa, ja esimerkiksi netistä ladatun lipun
matkakortille aktivoituminen nopeutuu. Jatkossa asiakas voi matkustaessaan käyttää joustavasti eri tapoja
tunnistautua. Lipputuotteet monipuolistuvat ja niiden ostaminen on vaivattomampaa, lisäksi kadonneen
matkakortin jäljellä oleva saldo selviää helposti ja nopeasti.

Muutostilanteessa yksittäiset matkakortin toimintaongelmat voivat olla mahdollisia. Kuljettajat on
ohjeistettu näiden tilanteiden varalta, ja asiakkaan matkustaminen tulee mahdollistaa häiriöistä huolimatta.
Mikäli ongelmatilanne matkakortin käytössä jatkuu, on hyvä olla yhteydessä Oulun joukkoliikenteen
asiakaspalveluun ongelman raportoimiseksi ja ratkaisemiseksi.

Muutoksen aikataulu
Huhtikuun lopusta alkaen Oulun joukkoliikenteeltä ostettujen uusien matkakorttien ja kausituotteiden
tiedot syötetään suoraan tunnistepohjaiseen järjestelmään, Waltin taustajärjestelmässä sijaitsevalle
asiakkaan matka-/käyttäjätilille. Jatkossa tältä tililtä tarkistetaan jokaisen matkustustapahtuman
yhteydessä myös lippujen kelpoisuus.

Oulun joukkoliikenteen asiakkaiden nykyiset, olemassa olevat Waltti-matkakortit siirretään kevään 2021
aikana vaiheittain uuteen järjestelmään. Kevään aikana myös R-kioskit ja Waltin nettikauppa siirtyvät
myymään tunnistepohjaisia matkakortteja.
Lipputuotteista ensimmäisinä tunnistepohjaisuuteen siirtyvät kausiliput. Myöhemmin tunnistepohjaisuus
laajenee myös matkakortille ladattaviin arvolippuihin.

Uudistuksella Oulun joukkoliikenne haluaa tarjota asiakkailleen turvallisia, digitaalisia ja entistä parempia
liikennepalveluita. Muutoksen taustalla vaikuttaa myös laki liikenteen palveluista. Se velvoittaa
liikennepalveluita tarjoavan yrityksen käyttämään tunnistepohjaista lippu- ja maksujärjestelmää, jossa
matkustusoikeudet ja -käyttötiedot tallennetaan taustajärjestelmään.