Kalataloudelliset kunnostushankkeet käynnistyvät

Olhavanjoella viikoilla 29–30, tiedotustilaisuus 12.7

Iin kunta toteuttaa heinäkuun aikana Olhavanjoella virtavesien kunnostushankkeen Lapin ELY-keskuksen myöntämällä rahoituksella. Hankkeella parannetaan Olhavanjoen vaelluskalojen elinympäristöä ja lisääntymismahdollisuuksia palauttamalla jokien koskialueita lähemmäksi luonnontilaa. Hanke on jatkoa 2018–2020 Olhavanjoella toteutetuille kunnostuksille, joissa kunnostettiin kaikkiaan 17 koskikohdetta.

Kunnostustyöt pyritään toteuttamaan Olhavanjoella viikoilla 29–30. Tarkoituksena on kunnostaa seitsemän koskikohdetta Olhavan kylältä länteen Sahankoskelle saakka. Työnjohtajana toimii Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto ry:n Vesa Rantanen ja koneurakoinnista vastaa Maanrakennus J. Päkkilä Oy. Kunnostustöistä saattaa aiheutua hetkellistä veden samentumista.  

Kuivajoella laaditaan Lapin ELY-keskuksen myöntämällä rahoituksella toimenpidesuunnitelma joen kunnostamattomille ja kartoituksissa esiin nostetuille potentiaalisille koskille. Hanke on jatkoa 2018–2020 Kuivajoella toteutetuille kunnostuksille, joissa kunnostettiin kaikkiaan 13 koskikohdetta. Suunnitelmaan liittyen tehdään tänä kesänä maastossa kartoituksia Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liiton toimesta, mutta varsinaisia kunnostuksia Kuivajoella ei tänä kesänä tehdä. Kuivajoella maastotyöt on alustavasti tarkoitus toteuttaa viikoilla 30–31.

Yli-Olhavan Maamiesseuran talolla järjestetään tiedotustilaisuus 12.7. klo 17-18. Tarjoilut on järjestetty.

Osoite: Oijärventie 1091 91150 Ii

Käytännön töiden yhteyshenkilö on Vesa Rantanen 0400 727 561 vesa.rantanen (at) kalatalousneuvonta.fi

- Ville Keränen, tekninen johtaja, tekniset- ja käyttäjäpalvelut 040 677 1933 ville.keranen (at) ii.fi


Päivitetty 6.7 10:55