Korona-avustus yhteisöjen talojen ylläpitokustannuksiin haussa 5.10. saakka

Opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa korona-avustuksia seurantalomaisessa käytössä olevia yhteisöllisiä taloja ylläpitävien yhteisöjen tukemiseen koronapandemian aiheuttamassa tilanteessa.

Hakuaikaa on jatkettu 5.10. saakka. Avustusta haetaan ministeriön asiointipalvelussa Suomi.fi- tai Katso-tunnistein. Varmistakaa tunnustenne toimivuus hyvssä ajoin.

HUOM! Sähköisiä asiointivaltuuksia koskeva palvelu on ruuhkautunut. Mikäli ette saa hakemusta toimitettua sähköisen asiointipalvelun kautta, voitte laatia sen oheiselle lomakkeelle. Hakemus allekirjoitetaan ja toimitetaan skannattuna liitteineen opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo(at)minedu.fi. Mikäli tiedostojen suuruus ylittää 10 megatavua, tulee lähetys jakaa useampaan sähköpostiviestiin. Hakemuslomake

Avustusta voidaan käyttää rakennusten ylläpidosta aiheutuviin kustannuksiin, joita ovat mm. sähkö-, lämmitys- ja vesimaksut, tietoliikennemaksut, vakuutukset, kiinteistöverot, kiinteistöhuollon maksut ja palkkamenot, välttämättömät huoltokorjaukset sekä mahdolliset muut rakennuksen käyttökunnossa pitämiseen liittyvät menot.

Jotta avustusta voi hakea, tulee rakennuksen olla seurantalomaisessa käytössä. 

Jos koette, että ylläpitämänne seurantalo, kaupunginosatalo, kylätalo, kerhotalo tai vastaava täyttää kriteerit, kannattaa hakemus jättää. Toiminnan seurantalomaisuus edellyttää, että

  • talo on rakennettu seurantaloksi tai työväentaloksi ja taloa käytetään vapaaseen kansalaistoimintaan
  • vaihtoehtoisesti rakennus on kylätalo tai kaupunginosatalo, jossa on ainakin yksi suuri kokoontumistila ja sitä palvelevia yleisiä tiloja
  • ainakin suurinta osaa rakennuksesta käytetään yhdistystoiminnan tilana, kokoontumistilana ja juhlatilana
  • tilojen vuokraamisesta saatavia tuottoja käytetään talon ylläpitoon, kunnossapitoon ja korjauksiin
  • tilat eivät voi olla kokonaan vuokrattuna kaupalliseen toimintaan, yritykselle tai kunnalle

Avustusta haetaan ministeriön asiointipalvelussa. Asiointipalveluun tunnistaudutaan organisaation puolesta Suomi.fi-tunnistuksen kautta esim. henkilökohtaisella pankkitunnisteella. Organisaation puolesta asioiminen edellyttää, että katso- tai suomi.fi -asiointivaltuudet ovat kunnossa. Jos hakijalla ei ole Katso- eikä Suomi.fi-asiointivaltuuksia, tulee ne hoitaa kuntoon pikaisesti. Valtuuksien käsittelyaika voi olla kaksikin viikkoa.

HUOM! Moni korona-avustuksen hakija on unohtanut liittää mukaan tärkeimmän liitteen, eli ”Avustusta koskeva lisäliite” -nimisen tiedoston. Liite löytyy ainoastaan ministeriön hakuilmoituksesta.

Lisätietoja:

Neuvonta:

  • Suomen Kotiseutuliitto, hankesihteeri-tiedottaja Sanna Käyhkö (puh. 046 567 3997) sanna.kayhko(at)kotiseutuliitto.fi 
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö, kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen (puh. 02953 30281), torstaisin ja perjantaisin klo 8.30 – 10.
     

Suuren ennakkokysynnän johdosta Suomen Kylien järjestämään korona-avustus koulutukseen 24.9. on nyt myös mahdollista ilmoittautua. 

https://suomenkylat.fi/korona-avustusten-hakeminen-seurantaloja-yllapitaville-yhteisoille-koulutus-24-9-klo-16-18/
 
Ilmoittautumislomake: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=shZ94cWTWk2FXeO6NmCU4wo5lhNtyJNKh9wxV818-WxUQ1NITldUVkdLOFREWUNETlpQNFNTTlVTRS4u

Teams linkki koulutukseen on tässä:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmZjZTA5NmItN2U5Yy00YTkwLTgwZWItNTcxMTM0NDhjYjc1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e17d16b2-93c5-4d5a-855d-e3ba366094e3%22%2c%22Oid%22%3a%22e272522e-6149-4d7a-aaaa-b48a9d3cb4d9%22%7d