Kunnanhallitus hyväksyi sovintoehdotuksen Jakkukylän riippusillan korjaussuunnittelmasta

Kunnanhallitus on 2.11.2020 kokouksessa hyväksynyt Iin kunnan, Sweco Rakennetekniikka Oy:n ja Mestek Oy:n neuvotteleman sovintoehdotuksen liittyen sillan suunnittelu- ja toteutusongelmiin. Sovintoehdotuksessa osapuolet sopivat yhdessä siitä, miten sillan suunnittelutyö ja toteutus saatetaan suunnitellusti loppuun. 

- Olemme tyytyväisiä siihen, että meillä on nyt ratkaisuehdotus, jonka avulla projektia on mahdollista viedä eteenpäin. Sovintoehdotus syntyi yhteisten neuvotteluiden tuloksena ja se sai kunnanhallituksen hyväksynnän”, Iin kunnanjohtaja Ari Alatossava kertoo.

Sweco on laatinut tarvittavat sillan korjaussuunnitelmat, jotka kunnan tekninen toimi on hyväksynyt ja sovintoehdotuksen mukaisesti Sweco ei veloita kunnalta korjaussuunnittelusta aiheutuneita kustannuksia.

- Meille on alusta asti ollut tärkeää löytää yhdessä ratkaisut, joilla projekti saadaan valmiiksi. Haluamme omalta osaltamme varmistaa, että silta saadaan mahdollisimman pian käyttöön ja kunnan lapsille turvallinen koulutie”, sanoo Ismo Tawast, rakennetekniikan toimialajohtaja Swecolta. 

- Sillanrakentajina olemme iloisia, että osapuolet ovat löytäneet ratkaisut, joilla Iin kunnalle tärkeä siltahanke voidaan saattaa loppuun ja kulkuyhteys Iijoen ylitse saadaan käyttöön koululaisille, kertoo Seppo Kylmämaa Mestek Oy:stä. 

- Osapuolet ovat suhtautuneet keväällä 2020 esiin tulleisiin suunnitteluongelmiin ratkaisuhakuisesti ja ammattimaisesti. Saumaton yhteistyö osapuolten välillä on ollut merkittävin tekijä, jolla ratkaisuesitykset projektin loppuun saattamiseksi on saatu muodostettua”, kertoo keväästä 2020 saakka projektia johtanut rakennuttajakonsultti Janne Paaso CC Control Oy:stä. 

Sovinto edellyttää vielä kunnanvaltuuston päätöksen.

Lisätiedot:
Ari Alatossava, kunnanjohtaja
p. 040 567 6700. ari.alatossava [at] ii.fi