Kutsu koulukuljetusten kilpailuttamisen infoon ke 26.2.2020 klo 17 Iin Micropolikseen

Iin kunta / Opetuspalvelut kilpailuttaa koulukuljetuksia keväällä 2020.

Tällä hetkellä koulukuljetuksen piirissä on noin 400 perusopetuksen oppilasta. Koulumatkoja järjestetään kaikille Iin perusopetuksen kouluille usean eri liikennöitsijän toimesta. Kunnan ja liikennöitsijöiden välille tehdyt sopimukset ovat päättymässä lukuvuoden lopussa.

Iin kunnan opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on kokouksessaan 12.12.2019 § 127 käsitellyt koulukuljetusten kilpailuttamista. Lautakunta toteaa, että koulukuljetusten kilpailuttamisprosessi on mittava ja haastava sekä taloudelliselta vaikuttavuudeltaan merkittävä tekijä. Vaikutukset ulottuvat sopimusten lopullisesta pituudesta riippuen usealle vuodelle. Näin ollen prosessiin tulee panostaa ja hyödyntää siinä käytettävissä olevaa asiantuntemusta, olosuhdetietoja ja kokemuksia.

Ennen kilpailutuksen aloittamista tilaaja järjestää tilaisuuden, jossa käydään markkinavuoropuhelua, annetaan tietoa kilpailutuksen etenemisestä ja toteuttamistavasta sekä kerätään ajatuksia ja kokemuksia nykyisistä sopimuksista. Myös uusien sopimusten muotoa ja niissä huomioitavia seikkoja käsitellään. 

Koulukuljetusten kilpailuttaminen toteutetaan hankintalain mukaisesti avoimena kilpailutuksena. Kilpailutus tehdään Cloudia – järjestelmässä maalis-huhtikuussa 2020.

Koulukuljetusten kilpailuttamiseen liittyvä info- ja keskustelutilaisuus järjestetään Iin Micropoliksessa, kokoushuoneessa 123 keskiviikkona 26.2.2020 klo 17.00 alkaen. Tilaisuudessa ovat paikalla tilaajan edustajana opetusjohtaja Tuomo Lukkari ja konsulttiyritys Ramboll Finland Oy:stä Teemu Kinnunen ja Minna Nikula. 

Tilaisuuteen ovat tervetulleita kilpailutuksesta kiinnostuneet yritykset, päättäjät ja muut sidosryhmät.

Tervetuloa!

Tuomo Lukkari, opetusjohtaja
Iin kunta
Opetuspalvelut
tuomo.lukkari [at] ii.fi
040-6568887