Pohjois-Pohjanmaalle rakentuu kansainvälinen taiteilijaresidenssien innovaatioverkosto

Pitkän tähtäimen tavoitteena on avata maailmanlaajuisen taiteilijaresidenssien yhteistyöjärjestön ResArtisin arktinen toimisto Iihin. Arktinen toimisto edistää myös merkittävästi Pohjois-Pohjanmaan residenssien kansainvälistä toimintaa ja nostaa ne globaalin näkyvyyden ja yhteistyön piiriin.  

Kansainvälinen residenssien innovaatioverkosto Pohjois-Pohjanmaalle (KRIPA) -hankkeessa luodaan uudenlaista liiketoimintaa ja yhteistyötä taiteen ja kulttuurin alalle. Maakunnan residenssitoimijat, resurssit ja voimavarat kootaan yhteen ja käynnistetään sektori- ja toimialarajat ylittävä yhteistyö maaseutuelinkeinojen sekä julkisen ja kolmannen sektorin kanssa.

Hankkeessa kartoitetaan residenssitoiminnan strategisia yhteistyömahdollisuuksia ja kumppanuuksia sekä pilotoidaan residenssien välittäjäliiketoimintaa mm. matkailussa, taiteilijoiden työllistämisessä sekä taiteen ja tieteen yhteistyöhankkeissa.  
 
Toiminnan kehittäminen perustuu maaseutumaisen ympäristön vetovoimalle ja luovien alojen potentiaalin kasvattamiselle Pohjois-Pohjanmaalla. Hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota globaalin tilanteen kehittymiseen ja ekologisuuden näkökohtiin.

Hanketta rahoittaa ELY-keskus / EU:n Maaseuturahasto, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Hankkeen toteuttajia ovat Iin kunta, Raahen kaupunki sekä Kuusamo-opiston kannatusyhdistys ry.  Hankkeeseen rekrytoitavan projektipäällikön työpiste sijaitsee Iin Taidekeskus KulttuuriKauppilassa. Hanke päättyy vuoden 2022 lopussa.  

Lisätiedot: Vastaava tuottaja Jetta Huttunen, Taidekeskus KulttuuriKauppila 
jetta.huttunen [at] ii.fi, p. 050 395 0313 

kulttuurikauppila.
Antti J. Leinonen; Iin Taidekeskus KulttuuriKauppila