Iissä yksityisen ja julkisen kulutuksen päästöt on tavaroiden ja palveluiden osalta vertailukuntien alhaisin

Kuntien kulutuksen hiilijalanjäljestä aikaisempaa tarkempaa tietoa.

Iiläisten kulutuksen hiilijalanjälki vuodelta 2022 on laskettu Kulma-mallilla.

Iin kunta on ollut mukana selvittämässä kuntalaisten kulutuksesta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt, eli hiilijalanjäljen nyt toista kertaa. Kulutuksen hiilijalanjälki koostuu energiankulutuksesta, rakentamisesta, liikkumisesta, ruuasta sekä tavaroiden ja palveluiden hankinnasta. 

Laskenta toteutettiin osana Kulma-hanketta, johon Iin lisäksi osallistui 19 muuta kuntaa (tiedote: sitowise.com/fi/uutiset/kulutuksen-paastolaskennassa-otettiin-jalleen-kehitysaskelia). Kulma-hankkeen toteutti Sitowise Oy yhdessä Luonnonvarakeskuksen kanssa. 

Kulutuksen kasvihuonekaasupäästöt olivat Iissä vuonna 2022 yhteensä 10,6 hiilidioksidiekvivalenttitonnia (CO2-ekv) asukasta kohden ja edellisellä laskentakerralla (2020) 11,83. Nousua selittää uusi tarkempi laskentatapa, joka huomioi infrarakentamisen, johon sisältyy mm. tie-, katu- ja rataverkko, tunnelit, sillat.

Hankkeeseen osallistuneiden kuntien kulutuksesta aiheutuneet asukaskohtaiset kasvihuonekaasupäästöt vaihtelivat 7,2–10,7 hiilidioksidiekvivalenttitonnin välillä. 

Iissä suurimmat kulutuksesta aiheutuvat päästöt tulivat (per asukas):

  • rakentaminen (2,41 hiilidioksidiekvivalenttitonnia)
  • liikkumisesta (2,39 hiilidioksidiekvivalenttitonnia)
  • energiankulutuksesta (2,35 hiilidioksidiekvivalenttitonnia)
  • ruuasta (2,04 hiilidioksidiekvivalenttitonnia)
  • tavaroista ja palveluista (1,41 hiilidioksidiekvivalenttitonnia).

- Aikaisemmassa laskentamallissa (2020) ei huomioitu infrarakentamista. Saimme kehitettyä laskentaa ja se tarjoaa aikaisempaa kattavammin tietoa rakentamisesta teiden, katujen ja siltojen osalta sekä liikkumisesta kotimaan lentoliikenteen sekä huviveneiden osalta. Mielenkiintoisena yksityiskohtana myös mökkeilyn vaikutuksia kulutuksen päästöihin on tarkasteltu, projektipäällikkö Emma Liljeström Sitowisestä kertoo. 

Kulutuksen päästöjen vähentämisessä on valtava potentiaali
Kunnilla on mahdollisuus tukea asukkaitaan ilmaston kannalta kestävissä valinnoissa panostamalla esimerkiksi viestintään ja tiedotukseen. Kulutuksen päästöjen seuranta jatkuu Iissä myös tulevaisuudessa. 

Lisätiedot:
•    Kulma-hankkeen tuloksista löydät osoitteesta: https://www.sitowise.com/fi/uutiset/kulutuksen-paastolaskennassa-otettiin-jalleen-kehitysaskelia
•    Iin kunnan Kulma-hankkeen laskelman tulokset on julkaistu verkossa: ii.fi/kestava-arki

Lisätietoa kulma-hankkeesta ja sen tuloksista:
Emma Liljeström, Sitowise
emma.liljestrom [at] sitowise.com