Taidekoulun vapaaoppilaspaikkojen myöntäminen vähävaraisten perheiden lapsille

Ii-instituutti –liikelaitoksen johtokunta on hyväksynyt esityksen (24.09.2019), jonka mukaan taidekoulun oppilailla on mahdollisuus hakea taidekoulun vapaaoppilaspaikkaa (musiikki- tai kuvataideopinnot). Vapaaoppilaspaikkaa haetaan keväisin, mutta poikkeuksellisesti lukuvuoden 2019-2020 vapaaoppilaspaikkahaku on 8.10.-31.10.2019.

Jokainen taidekoulun oppilas (alle 18-vuotias) voi hakea vapaaoppilaspaikkaa. Myöntämiseen vaikuttavat seuraavat seikat: perheen taloudellinen tilanne, perheen koko sekä lapsen motivoituneisuus harrastuksen pariin. Vapaaoppilaspaikkaa haetaan erillisen lomakkeen kautta, joka löytää kansalaisopiston kotisivuilta (https://www.ii.fi/kansalaisopisto-ja-taidekoulu). Perheen tulee toimittaa hakemuksen liitteenä myös todistus perheen vähävaraisuudesta. Todistuksen saa Oulunkaaren perhepalveluilta, eikä vaadi erillistä sosiaalitoimen asiakkuutta. Mikäli perhe saa esimerkiksi Kelalta useita eri tukimuotoja, jo tällöin voi täyttyä vähävaraisuuden kriteerit. 
Vapaaoppilaspaikka myönnetään kerrallaan lukuvuodeksi ja sama henkilö voi saada vapaaoppilaspaikan maksimissaan kolmena peräkkäisenä vuotena. Vapaaoppilaspaikkoja myönnetään vuosittain maksimissaan neljä.
Päätökset vapaaoppilaspaikoista hakemusten perusteella tekee taidekoulun rehtori.

Hakemukset palautetaan sähköpostin liitteenä osoitteeseen kansalaisopisto [at] ii.fi, tai postitse osoitteeseen Iin kansalaisopisto, Puistotie 1, 91100 Ii.

Lisätietoja: Janne Puolitaival, Iin kansalaisopiston ja taidekoulun rehtori 050-3950462