Toimet vaelluskalan palauttamiseksi Iijoen Raasakan vanhaan luonnonuomaan jatkuvat

Iin kunta, PVO-Vesivoima Oy sekä Etelä- Pohjois-Iin jakokunnat ovat allekirjoittaneet sopimuksen Iijoen Raasakan vanhan uoman -kehittämiseksi vuosille 2022 ja 2023. 

Edellisessä, vuoden 2021 lopussa päättyneessä hankkeessa merkittävintä ja valtakunnallisesti kiinnostavaa oli lohen luontainen lisääntyminen: luonnonkudusta vanhassa uomassa vuonna 2018 syntyneet poikaset palasivat merivaellukselta lisääntymään kotijokeensa vuonna 2021. 

Uudessa hankkeessa jatketaan ponnisteluita vaelluskalojen ja nahkiaisen luontaisen kierron palauttamiseksi. PVO-Vesivoima juoksuttaa uomaan normaalia enemmän vettä koko kesäkauden. Uiskarin kalatiellä virtaus tulee olemaan vähintään 4 m3/s. Tämä antaa lohelle, taimenelle, siialle ja nahkiaiselle entistä paremmat mahdollisuudet nousta luonnonuomaan. Kalojen nousua seurataan Uiskarin kalatielle asennetulla laskurilla ja videolaitteistolla. Tavoitteena on edistää myös siian, nahkiaisen ja harjuksen lisääntymis- ja elinolosuhteita. Hankkeessa parannetaan lisäksi alueen virkistys- ja kalastusmahdollisuuksia. Pelkästään lisäveden juoksuttaminen edistää virkistysarvoja- ja mahdollisuuksia.

Lisätiedot:

Risto Tolonen, Etelä-Iin jakokunta p. 0400 434 798

Aaro Horsma, PVO-Vesivoima Oy, p. 010 478 6661

Eero Alaraasakka, Iin kunnan edustaja, p. 0400 281 524

(Kuva: Hauki Media) Iijoen Raasakan vanha luonnonuoma on noin 9 kilometriä pitkä. Se kulkee Raasakan voimalaitoksen ohi Uiskarin kalatielle ja päättyy voimalaitoksen säännöstelypatoon.