Sähkötuki ja sähkövähennys kotitalouksille

Väliaikaisella sähkötuella on tarkoitus tukea pienituloisia kotitalouksia tilanteessa, jossa sähkön hinnan voimakas nousu aiheuttaa vaikeuksia suurien sähkömenojen maksamisessa. 

Sähkötuki on tarkoitettu kotitalouksille, jotka eivät voi pienten vuositulojen takia täysimääräisesti hyödyntää uutta sähkövähennystä verotuksessa. Sähkövähennystä tai sähkötukea voi saada sähköenergiamenoihin eli sähköenergian, arvonlisäveron ja mahdollinen perusmaksun kustannuksiin. Sähkönsiirron kustannuksista ei voi saada vähennystä eikä tukea. Sähkötuki on tarkoitettu niihin sähköenergiamenoihin, jotka ovat syntyneet ajalla 1.1–30.4.2023.

Sähkötukea ei voi saada, jos sähkömenot ovat alle 400 e/kk

Hakemuslomake julkaistaan 7.1.2023. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan sähkölasku. Kelan maksamaa sähkötukea voi saada vain yhden vakinaisessa käytössä olevan asunnon sähkömenoihin, ja asunnon pitää sijaita Suomessa.

Sähkötuessa on omavastuu 400 e/kk.

Tuen määrä on 60 % niistä sähköenergiamenoista, jotka ylittävät omavastuun. Enintään sähkötukea voi saada 660 e/kk. Enimmäismäärän sähkötukea saa siis silloin, jos sähköenergiamenot ovat 1 500 e/kk tai enemmän. Pienin maksettava sähkötuki on lain mukaan 5 e/kk. Sähkötuki on veroton, eikä se vaikuta muihin hakijan saamiin etuuksiin. 

Mahdollisuus sähkövähennykseen selvitettävä ensin

Sähkötukea voi hakea silloin, jos sähkövähennystä ei voi hyödyntää täysimääräisesti. Sähkövähennyksen voi saada, jos sähköenergiamenot ovat yli 2 000 euroa ajalla 1.1.–30.4.2023. Vähennyksen määrä on 60 % niistä sähköenergiamenoista, jotka ovat yli 2 000 euroa. Enintään sähkövähennystä voi saada 2 400 euroa vuodessa.

Esimerkiksi jos sähköenergiamenot ovat yhteensä 4 000 euroa tammi–huhtikuun aikana, summasta voi vähentää verotuksessa 60 % 2 000 euron ylittävästä osasta eli 1 200 euroa. Jos vuodelta 2023 kotitaloudelle kertyvä tulovero jää alle 1 200 euron eikä täysimääräistä vähennystä voi sen vuoksi tehdä, kotitalous on tässä tapauksessa oikeutettu sähkötukeen.

Omien verojen määrää voi arvioida Verohallinnon veroprosenttilaskurin avulla.

Koko vuoden 2023 tuloverojen ja tammi–huhtikuun sähkömenojen määrän arvioiminen etukäteen voi olla hankalaa. On hyvä tietää, että sähkötukea voi hakea vuoden 2023 loppuun saakka. Tammi–huhtikuun sähköä koskevat laskut kannattaa laittaa maksamisen jälkeen talteen, sillä lasku tarvitaan tukihakemuksen liitteeksi.

Lisätietoja asiakkaille