Pohjois-Pohjanmaan Vuoden maisemateko 2023 Pohjois-Iihin

Maa- ja kotitalousnaisten kahdeksatta kertaa järjestämän Vuoden maisematekokilpailun Pohjois-Pohjanmaan voittaja on Pohjois-Iin kyläyhdistyksen tekemä maisemanhoitotyö Hiastinhaaran varrella.

Kylällä on tehty valtaisa määrä talkootyötä 10 vuoden aikana. Entisestä umpeenkasvaneesta ja lähes unohtuneesta luontopolusta ja Iijoen suistoalueen luontokohteesta on kehitetty määrätietoisella työllä vetovoimainen käyntikohde virkistykseen ja luontokasvatukseen unohtamatta sen merkitystä luonnon monimuotoisuudelle. 

Pohjois-Iin kyläyhdistys aloitti Hiastinhaaran luontopolun varren laitumen kunnostuksen aitaamalla sen vuonna 2014 lammaslaitumeksi.
Luontopolku ja lintutorni uusittiin vuonna 2017 Iin kunnan koordinoimassa hankkeessa. Vuonna 2018 laidun laajeni Patakariin. Vuonna 2022 kunnostettiin Helmi-rahoituksella Hiastinhaaran yläosassa Junnilan laidun. Maisemanhoitajina ovat oman kylän Korpiniityn lammastilan lampaat. Kyläyhdistys on hakenut alueiden hoitoon ympäristösopimuksen yli 10 hehtaarin alalle. Hiastinhaaran luontopolun varren laitumet ovat jokisuiston koivu- ja leppävaltaisia valoisia hakamaita. Patakarissa on myös saraikkoista merenrantaniittyä. Junnilan laitumella on avointa tuoretta niittyä ja lehtomaista metsälaidunta. Hiastinhaaran ja Patakarin laitumet on arvioitu paikallisesti arvokkaiksi perinnebiotoopeiksi.  

Pohjois-Ii on oiva esimerkki toimivasta sopimuslaidunnuksesta.
Laidunnuksella on monia hyötyjä: lampuri saa lisää laitumia omalta kylältä ja maanomistajat saavat luonnonmukaista maisemanhoitoa. Kuntalaiset ja matkailijat saavat kauniin, hoidetun luontokohteen ja pääsevät näkemään laiduneläimiä lähietäisyydeltä. Kyläyhdistys saa ympäristösopimuksesta varoja toimintaansa. Perinnebiotoopeista hyötyvä eliölajisto menestyy paremmin, mm. rantalinnusto lintuvesikohteella. Ravinteiden käyttö tehostuu ja huuhtouma vesiin vähenee. Kohde on myös hyvä ja helposti saavutettava ympäristökasvatuskohde.  

Pohjois-Iissä on edelleen voimissaan talkooperinne ja yhteisöllisyys, jolla on saatu paljon näkyvää aikaiseksi ja tunnettuutta jopa valtakunnallisesti. Yhteisen luonto- ja virkistyskohteen hyväksi tehty työ kantaa hedelmää. Tärkeää on myös huolenpidon jatkuvuus: kyläyhdistys onkin tehnyt kunnan kanssa viisivuotisen sopimuksen luontopolkualueen huollosta ja siisteyden ylläpitämisestä.

  • Kalle Hellström, maiseman- ja luonnonhoidon asiantuntija, ProAgria Oulu/Oulun Maa- ja kotitalousnaiset, p. 043 8255253, kalle.hellstrom [at] maajakotitalousnaiset.fi
  • Anita Sievänen, Pohjois-Iin kyläyhdistys, puheenjohtaja, p. 0400 461 880, anita.sievanen [at] gmail.com