Valtiolta tukea öljylämmityksestä luopumiseen

Pirkanmaan ELY-keskukselta voi hakea avustusta pientalojen öljylämmityksen vaihtamiseen kestävämpään lämmitysmuotoon. Avustuksen määrä on 2 500 euroa tai 4 000 euroa uudesta lämmitysjärjestelmästä riippuen.

Ohjeet ja lomakkeet: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/oljylammityksen-vaihtajalle.

Lisäksi ARA myöntää energia-avustuksia asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin vuosina 2020-2022. Avustuksen määrä on 4 000 tai 6 000 euroa asuntoa kohden, kuitenkin enintään 50 % hyväksyttävistä kustannuksista. Ohjeet ja lomakkeet: https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Energiaavustus 

Oulunkaaren ympäristöpalvelut kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena tiedottaa tukimuodoista tällä tiedotteella. Tiedustelut ja hakemukset osoitetaan suoraan edellä mainituille tahoille.

Oulunkaaren ympäristöpalvelut