Pohde: tiedotus- ja keskustelutilaisuus 31.8.2023 Iin hoito-osaston muutoksista

Iin hoito-osastoa on suunniteltu muutettavaksi 18-paikkaiseksi arviointi- ja kuntoutusyksiköksi Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen järjestämissuunnitelman mukaisesti. Pohde järjestää osaston paikkojen vähentämistä koskevan tiedotustilaisuuden osaston henkilöstölle ja Iin kuntalaisille. 

Pohde järjestää avoimen tiedotus- ja keskustelutilaisuuden torstaina 31.8.2023 kello 17-19 Iin kunnan Nätteporin auditoriossa (Puistotie 1, Ii).

Iin hoito-osaston toimintaa muutetaan arviointi- ja kuntoutuspaikoiksi.
Yksikköön tulee 18 asiakaspaikkaa. Arviointi- ja kuntoutusyksikkö on tarkoitettu iäkkäälle henkilölle, joka tarvitsee lyhytaikaista moniammatillista hoitoa esimerkiksi toimintakyvyn heikentymisen tai vaikkapa leikkauksen jälkeisen jatkohoidon vuoksi.

Yksikön toiminta on arvioivaa, kuntouttavaa ja toimintakykyä ylläpitävää sekä edistävää.  Yksikön tavoitteena on asiakkaan turvallinen kotiutuminen tarvittavan tuen ja palvelujen turvin. Yksiköt ovat sosiaalihuoltolain mukaista ympärivuorokautista palveluasumista. Arviointi- ja kuntoutusjaksolla tunnistetaan, arvioidaan ja edistetään asiakkaan toimintakykyä, terveyttä ja voimavaroja, itsenäisen toiminnan mahdollisuuksia sekä arvioidaan asiakkaan tuen ja avun tarvetta.

Arviointi- ja kuntoutusjakson pituus määritellään asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Tavoitteena on asiakkaan kotiutuminen omaan kotiin.  Kotiutuksen jälkeen kuntoutusta voidaan jatkaa tarvittaessa kotikuntoutusjaksolla. 

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Oulunkaaren, Koillismaan ja Lakeuden alueen terveyden ja sairaanhoidon palveluiden palvelualuejohtaja Pia Piispasen mukaan osastopaikkojen väheneminen tapahtuu järjestämissuunnitelman mukaisesti. Pohteen akuuttiosastoilla hoidetaan osastohoitoa vaativia potilaita keskimäärin 4-6 vuorokautta ja osa asiakkaista kotiutuu tämän jälkeen suoraan omaan kotiinsa. Mikäli asiakkaan hoidon tarve jatkuu, mutta hän ei tarvitse osastohoitoa, hoitoa jatketaan asiakkaan kotona kotisairaalan turvin tai tarvittaessa arviointiyksikössä. 

Henkilöstön kanssa käydään keskusteluja henkilöstön toiveita kuunnellen. ”Käymme muutoksesta vuoropuhelua henkilöstön kanssa ja haluamme tiedottaa kuntalaisia tulevista toiminnan muutoksista”, Piispanen toteaa.

Alkuperäinen tiedote julkaistu: pohde.fi/ajankohtaista/uutiset/asukastilaisuus-iin-hoito-osastoon-suunnitelluista-muutoksista-torstaina-31-elokuuta/