Pohjois-Pohjanmaan alueellisen COVID-19 koordinaatioryhmän suositukset 14.12.

Pohjois-Pohjanmaalla toimii alueellinen koordinaatioryhmä STM:n edellyttämän alueellisen viranomaistyön organisoimiseksi ja toimenpiteiden koordinoimiseksi. Koordinaatioryhmä kokoontuu kerran viikossa ylläpitämään tilannekuvaa ja arvioimaan epidemiatilannetta, alueellisia suosituksia sekä rajoituksia eri kriteerien pohjalta.

Koordinaatioryhmä kokoontui 14.12.2021. Ryhmä totesi koronatilanteen jatkuneen Pohjois-Pohjanmaalla vakavana. Uusien tautitapausten ja koronan vuoksi sairaalahoitoon joutuvien potilaiden määrän kasvu on kuluvalle viikolle tultaessa taittunut, mutta säilyy yhä korkealla tasolla.

Huolta kokonaiskuvaan tuo tartuntojen jäljityksen ruuhkautuminen. Tilanteen parantamiseksi jäljitykseen on lisätty resurssia, mikä puolestaan vaikuttaa muualle terveydenhuoltoon.

Koordinaatioryhmän suositukset Pohjois-Pohjanmaalle