Biojätteen lajitteluvelvoite pien- ja omakotitaloille taajamissa

Biojätteen lajitteluvelvoite laajenee Iissä 19.7.2024.

Biojäte pitää lajitella taajamassa sijaitsevissa 1–3 huoneiston kiinteistöissä. Biojätteen lajitteluun on kaksi vaihtoehtoa. Biojätteelle voi tilata erilliskeräyksen tai biojätteen voi kompostoida. Iissä taajamaksi määritellään kuntakeskusta ja Kuivaniemen asema- ja kirkonkylä.

Kuntien omistama jätehuoltoyhtiö Kiertokaari Oy vastaa biojätteen keräyksestä asuinkiinteistöiltä Iissä. Kiertokaari pyytää asukkaita ilmoittamaan biojätteen erilliskeräykseen liittymisestä mahdollisimman pian. Liittymisilmoituksen voi tehdä jo nyt, vaikka lajittelun aloittaisi vasta heinäkuussa. Biojätekeräykseen liitytään joko täyttämällä lomake verkossa: kiertokaari.fi/voima/#liittyminen tai soittamalla Kiertokaaren asiakaspalveluun p. 08 5584 0020 ma–pe kello 8–16.

Kiertokaari vastaa biojäteastian tyhjentämisestä
Erilliskeräys tarkoittaa, että asukkaalla on joko oma tai naapuruston kanssa yhteinen biojäteastia, jonka Kiertokaaren kuljetuskumppanina toimiva jätehuoltoyritys käy tyhjentämässä.

Kiertokaari vastaa biojätteen keräilystä asuinkiinteistöiltä taajama-alueilla ja hoitaa keskitetysti biojätepalvelun asiakaspalvelun ja laskutuksen. Biojäteastian tyhjennystä ei voi enää tilata suoraan yksityiseltä jätekuljetusyritykseltä, koska biojätteen kuljetus taajamien asuinkiinteistöltä on nykyisin kunnan vastuulla.

Kompostoinnissa asukkaalla on oma tai naapurien kanssa yhteinen kompostori, josta saa ravinteikasta multaa omaan puutarhaan. Kompostoinnista tehdään aina kompostointi-ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle. Ii kuuluu Oulun jätehuoltoviranomaisen toimialueeseen, ja ilmoitus tehdään jätehuoltoviranomaiselle: ouka.fi/jatehuolto/kompostointi-ilmoitus

Mitkä alueet määritellään jätehuoltoasetuksessa taajamaksi Iissä?

Kiertokaari vastaa: Taajamarajauksen määritelmä tulee jätehuoltoviranomaiselta ja se perustuu Suomen ympäristökeskuksen aineistoihin. Iissä taajamaksi määritellään kuntakeskusta ja Kuivaniemen asema- ja kirkonkylä.

Hailuodon, Ii, Kempeleen, Lumijoen, Oulun ja Pudasjärven jätehuoltomääräyksissä lukee näin:

"Taajamalla tarkoitetaan vähintään 200 asukkaan taajaan rakennettua aluetta. Rajaus perustuu 250 m x 250 m ruudukkoon, jossa huomioidaan asukasluvun lisäksi rakennusten lukumäärä, kerrosala ja keskittyneisyys. Rajaus on sekä ajallisesti että alueellisesti vertailukelpoinen. Rajaus on hieman tiukempi kuin yleinen pohjoismainen taajamarajaus (vähintään 200 asukasta ja rakennusten välinen etäisyys alle 200m).

100 % vettä sisältävät ruudut eivät kuulu taajamiin. Taajama-aineisto sisältää seuraavat ominaisuustiedot: maa- ja vesipinta-alat neliökilometreinä, väkiluku, Tilastokeskuksen antama taajaman yksilöivä tunnus sekä taajaman suomenkielinen ja ruotsinkielinen nimi. Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0). Aineistot on saatavilla vuodesta 2012 lähtien vuosittain. Tietyn vuoden tilannetta kuvaava taajamarajaus laaditaan seuraavan vuoden aikana (esimerkiksi vuoden 2012 taajamarajaus on tehty vuonna 2013)"