Kuivajoen ja Olhavanjoen kunnostamiseen avustusta

Iin kunta toteuttaa kesän 2020 aikana kaksi kalataloudellista kunnostushanketta. Lapin ELY-keskus on myöntänyt avustusta kalataloudellisten toimenpiteiden toteuttamiseen sekä Kuivajoella että Olhavanjoella.

Hankkeilla pyritään parantamaan jokien tilaa ja arvoa, sillä uomien kalataloudellinen tuotto on osittain heikentynyt. Molemmat hankkeet toteuttavat Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueiden toimenpideohjelmaa 2016-2021. Lisäksi Kuivajoen kunnostamista varten on laadittu vuonna 2018 Kuivajoen vesiensuojelun yleissuunnitelma sekä raportti Lohikalojen ja nahkiaisen kutualueiden riittävyyden ja kunnon selvittämiseen Kuivajoen koskialueilla.

Kuivajoen Osakaskunta oli toteuttajana Kuivajoen kutualueiden kunnostaminen, vaihe 1 –hankkeessa vuonna 2019. Hankkeella saatiin parannettua koskialueita Suukoskelta Pirttikoskelle saakka. Iin kunnalle myönnetyllä avustuksella jatketaan kunnostustöitä yhdeksällä seuraavalla koskella. Tulevien vuosien tavoitteena on kunnostaa kaikki kutukelpoiset kosket aina Oijärvelle saakka.

Olhavanjoella kunnostusten toteuttajana toimii Iin kunta Olhavan Osakaskunnan ja Olhavan seudun kehittämisyhdistyksen ollessa aktiivisina paikallistoimijoina. Vuosina 2018-2019 Olhavanjoella kunnostettiin kutualueita viidellä eri koskialueella.

Kalataloudellisten kunnostushankkeiden tavoitteena on parantaa vaelluskalojen, rapujen ja nahkiaisen elinympäristöä, erityisesti lisääntymisolosuhteita, palauttamalla koskialueita lähemmäksi luonnontilaa.

Pääasialliset kunnostusmenetelmät ovat koskialueiden kiveäminen poikasalueiksi ja asentopaikkojen luomiseksi, virran ohjailu kuiville jääneiden uomanosien vesittämiseksi sekä runsas kutualueiden rakentaminen. Hankkeiden positiiviset vaikutukset kohdistuvat erityisesti lohikalastoon, mutta myös nahkiaiseen ja rapuun.