Kotiateriapakkaus muuttuu

Asiakkailta saadun palautteen ja kotipalvelun näkemykseen perusteella kotiateriapakkauksessa oleva leipä/levite poistetaan ateriapakkauksen sisällöstä.

Olemme sopineet Oulunkaaren kotipalvelun kanssa, että leipä/levite poistetaan vuoden 2020 alussa asiakkaiden toiveiden mukaisesti.

Vuoden 2020 alkupuolella helmi-maaliskuussa siirrymme pakkaamaan kotiateriat yksittäisten kulje-tuslaatikoiden sijasta yhteen isompaan laatikkoon, johon mahtuu kolmen päivän ateriat. Tästä muu-toksesta ilmoitamme tarkemmin, kun asia on ajankohtainen.

Lisätietoja muutoksista antavat Oulunkaaren kotihoidon palveluesimies Sari Vitikka puh. 050 3950 504 ja palveluohjaaja Liisa Heinikoski puh. 050 3950 494, sekä ateriapalveluesimies Anitta Laurila puh. 050 3950 508.

Yhteistyössä

Iin ateria- ja tilapalvelut                        
Anne Hautamäki
johtaja