Tiedote huoltajille opetuksen lähiopetuksen keskeyttämisestä 18.3.2020 lähtien

Suomen hallitus totesi maanantaina 16.3.2020 Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirusepidemian vuoksi. Tämän johdosta tiistaina 17.3.2020 säädetään ja otetaan käyttöön valmiuslait. Tästä johtuvat järjestelyt ovat voimassa 13.4.2020 asti. Hallituksen antamien linjausten johdosta myös opetus kokee suuria muutoksia.

Koulujen, oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen tilat suljetaan ja lähiopetus niissä keskeytetään keskiviikosta 18.3.2020 lähtien. Tämä tarkoittaa Iin opetuspalveluissa kaikkien perusopetuksen yksiköiden ja lukion sulkemista lähiopetukselta. Tähän pyydämme jokaista perhettä valmistautumaan.

Lähiopetuksen sijaan lukiokoulutus ja perusopetus järjestetään mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla, muun muassa etäopiskelua, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä itsenäistä opiskelua hyödyntäen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että oppilaat opiskelevat kotonaan ja saavat opettajiltaan ohjausta etäyhteyksillä, opiskelevat sähköisillä alustoilla ja suorittavat muita annettuja tehtäviä. Suunnittelemme, kartoitamme laitteita ja mahdollisuuksia ja valmistaudumme korvaaviin opetusjärjestelyihin tiistaina 17.3.2020. Tästä tulee ohjeita ja tiedotteita huoltajille tiistaina ja keskiviikkona. Annamme myös oppilaille opastusta.

Koulun yhteydessä järjestettävää esiopetusta sekä perusopetuksen 1-3 luokkien opetusta sekä erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden opetusta kuitenkin järjestetään lähiopetuksena niiden huoltajien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla (esim. sosiaali- ja terveydenhoitohenkilöstö, pelastustoimi, poliisi). Kuitenkin myös em. huoltajien, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, tulee menetellä näin. Maksuttoman koulukuljetuksen piirissä oleville oppilaille järjestetään myös koulukuljetus. Huoltajilta, joiden lapsia opiskelee esiopetuksessa, vuosiluokilla 1.-3. sekä erityisen tuen piirissä, tullaan kysymään asiasta erillisellä viestillä.
  
Ylioppilastutkinnon kokeet toteutetaan 13.3.2020 julkaistussa tiivistetyssä aikataulussa 23.3.2020 mennessä huomioiden terveysviranomaisten antamat määräykset.

Poikkeava tilanne vaatii poikkeavia järjestelyjä. Varautuminen ja siitä johtuvat hallituksen päätökset ovat varsin radikaaleja ja vaikuttavat koko yhteiskuntaan ja kaikkien suomalaisten elämään suuresti. Koulujen sulkeminen vaikuttaa sekä lasten että aikuisten arkeen. Pääministeri Sanna Marin totesi, että järjestelyjä tehdään, että turvaisimme yhteiskuntamme toiminnan ja erityisesti riskiryhmiin kuuluvien ja haavoittuvimmassa asemassa olevien suomalaisten terveyttä ja hoidon saamista. Iin kunta opetuksen järjestäjänä toimii annettujen ohjeiden ja poikkeusoloista säädettyjen lakien ja asetusten mukaisesti. Opetushenkilöstö on töissä siinä laajuudessa kuin on mahdollista ja tarpeellista ja tukee ja opastaa oppilaita ja huoltajia opetusjärjestelyjen lisäksi. 

Yhdessä tästä selviämme. Nämä kuukaudet ja hetket varmasti jäävät mieliin sekä lapsilla että aikuisilla. Nyt on aikaa olla perheen kesken, kodin piirissä ja nauttia luonnosta. Toivon omasta, opetuspalveluiden ja Iin kunnan puolesta rauhallista, toiveikasta ja kärsivällistä mieltä sekä jaksamista kaikille oppilaille, huoltajille ja opetushenkilöstölle!   

Pyydän seuraamaan tiedottamistamme aktiivisesti. Ajantasaiset tiedotteet löytyvät Wilmasta ja kunnan kotisivuilta www.ii.fi

Tuomo Lukkari, opetusjohtaja
tuomo.lukkari [at] ii.fi
p.040-6568887