Avoin varhaiskasvatustoiminta käynnistyy syyskuussa, haku 4.8. alkaen

Iissä aloitetaan 7.9.2020 avoin varhaiskasvatustoiminta Liikuntahalli Iisi-Areenan monitoimitiloissa (2.krs) ja salissa. Avoin varhaiskasvatustoiminta on tarkoitettu kotihoidossa oleville 2-5 vuotiaille lapsille.

Toimintaa järjestetään lapsiryhmätoimintana. Jokainen lapsiryhmä toimii 2krt/viikko noin 3h/kerta. Lisäksi järjestetään tilapäistä varhaiskasvatustoimintaa (1krt/viikko).

Avointa varhaiskasvatusta järjestetään aluksi määräaikaisesti syyskuusta 2020 toukokuun loppuun 2021, jonka jälkeen arvioidaan toiminnan jatko. Toimintaan osallistuminen ei katkaise kotihoidon tukea eikä toiminnasta peritä maksua. Mikäli kotihoidossa oleva lapsi osallistuu lapsiryhmätoimintaan, tällöin ei ole mahdollista käyttää tilapäistä varhaiskasvatuspalvelua. Mikäli lapsella on kunnallinen tai yksityinen varhaiskasvatuspaikka, tällöin ei voi osallistua avoimen varhaiskasvatuksen ryhmiin.

Avointa varhaiskasvatustoimintaa ohjaavat varhaiskasvatuksen opettaja ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Toiminnasta vastaa Lakson päiväkodinjohtaja. Avoin varhaiskasvatustoiminta on suunnitelmallista varhaiskasvatusta, ja se pohjautuu varhaiskasvatusta ohjaaviin lakeihin ja paikalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan. 

Ryhmät

  • KAARNAT - maanantai klo 8.30-11.30 ja keskiviikko klo 12.30-15.30
  • NAAVAT - maanantai klo 12.30-15.30 ja keskiviikko 8.30-11.30
  • JÄKÄLÄT - tiistai klo 8.30-11.30 ja perjantai klo 12.30-15.30
  • SILMUT - tiistai klo 12.30-15.30 ja perjantai klo 8.30-11.30

Lapsi voi osallistua vain yhden lapsiryhmän toimintaan.

Hakeminen

Avoimen varhaiskasvatuksen lapsiryhmiin haku alkaa 4.8.2020 klo 9.00, hakuaika loppuu 11.8.2020. Ennen 4.8.2020 klo 9.00 saapuneita hakemuksia ei huomioida.

Hakemus tehdään verkossa: palvelut>varhaiskasvatus>hakeminen

Lapsiryhmiin valintaperusteet ovat: 1) kokoaikaisesta tai osa-aikaisesta kunnallisesta varhaiskasvatuspaikasta luopuvat lapset ja 2) hakijat hakujärjestyksessä, huomioiden tuen tarvitsijat. Lapsiryhmävalinnoista tiedotamme vk 34-35 aikana, lisäksi järjestetään tutustuminen toimintaan. Toiminta käynnistyy 7.9.2020 alkaen.

Tilapäisestä varhaiskasvatuksesta ja siihen hakemisesta tiedotamme lisää elokuussa.

Lisätietoja: Lakson päiväkodinjohtaja Leena Juhonen p.040 723 8800 ja varhaiskasvatusjohtaja Virpi Uutela p. 040 668 4114