Tontinluovutus Kirkonseudun asemakaavan korttelissa 31 b

Kortteli sisältää 20 ketjutetun pientalon tonttia.

Kortteli sijaitsee ainutlaatuisella paikalla Iin keskustassa. Kaikki kaupalliset palvelut, päiväkodit, koulut ja liikuntakeskus ovat alle 500 metrin etäisyydellä. Kortteli on 4-tien välittömässä läheisyydessä, joten yhteydet Ouluun ja pohjoiseen ovat erinomaiset.

Alueen rakentamista ohjaa asemakaava, jonka mukaan alueelle rakentaa yksiasuntoisia erillisiä tai kytkettyjä pientaloja. Tehokkuusluku on 0,4 ja suurin sallittu kerroskorkeus kaksi. Korttelialueen tonttijako on ohjeellinen. Kaavamääräyksen mukaisesti pihoille pääsyä varten tulee jokaisen asunnon kohdalle jättää kulkuaukko.

Tutustu: ii.fi/valtarin-kulma

Tontinluovutuksen ehdot ovat:

1.) Yksittäisen rakentajan tulee ostaa tai vuokrata vähintään viiden tontin kokonaisuus
2.) Tonttien myyntihinta on 20 € / m2 ja vuosivuokra 5 % myyntihinnasta kolmen ensimmäisen vuoden ajan. Tämän jälkeen vuosivuokra on 6 % myyntihinnasta.
3.) Tonttikokonaisuuksia on mahdollista varata. Tontit laitetaan julkiseen hakuun kahden viikon ajaksi, jonka jälkeen kunnanhallitus päättää tonttien saajat. Varaus on voimassa enintään kuusi kuukautta. Varausmaksuna peritään vuoden vuokra. Varausmaksua ei palauteta, mikäli varaus peruuntuu. Varausmaksu hyvitetään kauppahinnassa/vuokrassa.
4.) Muutoin noudatetaan kunnanhallituksen päättämiä tontinluovutusehtoja.
5.) Tässä vaiheessa jakoon luovutetaan kymmenen tonttia.

Julkinen haku alkaa 8.3.2019 ja päättyy 22.3.2019 kello 12.00.

Hakemukset tulee lähettää sähköisesti osoitteeseen; tekniset [at] ii.fi.

Hakemuksesta tulee ilmetä hakevan yrityksen liikevaihto viimeiseltä kahdelta vuodelta, vastaavien rakennushankkeiden referenssiluettelo sekä tonttien rakentamisen toteutussuunnitelma, jossa on sitova aikataulu. Hakijan on esitettävä korkeintaan kolme kuukautta vanha verojäämätodistus sekä todistus lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisesta.

Hakemusten pisteytys

Hakemukset pisteytetään siten, että referenssikohteista saa enimmillään 40 pistettä, toteutussuunnitelmasta 30 pistettä ja aikataulusta 30 pistettä. Liikevaihdon vaatimuksena on yli yksi miljoona euroa viimeiseltä kahdelta tilinpäätökseltä. Valinnan tekee kunnanhallitus.

Pistetykseen ja arviointiin liittyviin kysymyksiin annetaan seuraavat vastaukset:

  • Arviointiryhmä arvioi jokaisen hakemuksen ja pisteyttää ne ilmoitettujen kriteereiden mukaisesti.
  • Referenssien osalta pisteytys perustuu määrälliseen ja laadulliseen arviointiin.
  • Toteutussuunnitelman osalta pisteytys perustuu laadulliseen ja määräysten (kaava) mukaisuuden arviointiin.
  • Aikataulun osalta arviointi perustuu nopeuden ja toteutuskelpoisuuden arviointiin.
  • Kaikista arvioinnin osa-alueista voi saada täydet pisteet. Mikäli hakemukset päätyvät tasapisteisiin, valinta tapahtuu kunnanhallituksen normaalin kokouskäytännön mukaisesti.
  • Suurimman pistemäärän saanut hakemus valitaan.
  • Hakemusta ei voi tehdä yhteenliittymän nimissä. Hakijan on esitettävä enintään kolme kuukautta vanha verojäämätodistus ja sekä todistus lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisesta.