Pohjois-Pohjanmaan alueellisen COVID-19 koordinaatioryhmän suositukset

Pohjois-Pohjanmaalla toimii alueellinen koordinaatioryhmä STM:n edellyttämän alueellisen viranomaistyön organisoimiseksi ja toimenpiteiden koordinoimiseksi. Koordinaatioryhmä kokoontuu kerran viikossa ylläpitämään tilannekuvaa ja arvioimaan epidemiatilannetta, alueellisia suosituksia sekä rajoituksia eri kriteerien pohjalta.

Koordinaatioryhmä kokoontui tiistaina 1.3.2022. Ryhmä totesi Pohjois-Pohjanmaan epidemiatilanteen säilyneen edellisviikkojen kaltaisena. Tartuntoja todetaan paljon, mutta tilanne ei heijastu huolestuttavasti sairaalahoidon tarpeeseen. Perusterveydenhuollon vuodeosastoilla koronapotilaita on hieman aiempaa enemmän, Oulun yliopistollisessa sairaalassa potilasmäärät ovat säilyneet koko alkuvuoden 15 päivittäisen potilaan tuntumassa.

Koordinaatioryhmän suositukset Pohjois-Pohjanmaalle