Kysely lapsiperheiden avun tarpeesta poikkeusoloissa - vastaukset 1.4. klo 18 mennessä

Lähiopetuksen keskeytyessä oppilailla ei ole mahdollisuutta kouluruokailuun. Kunnilla ei ole tässä tilanteessa tähän lakisääteistä velvollisuutta. Haluamme kuitenkin mahdollisuuksien mukaan auttaa ja tukea perheitä poikkeuksellisessa tilanteessa sekä ruokahuollon että muun avun osalta. Olemme kartoittamassa tuen tarpeiden laajuutta, jotta voimme järjestää sitä tarkoituksenmukaisilla tavoilla.

Perheiden toimeentulon ja muun avun järjestämiseksi toimitaan pääosin vallitsevan järjestelmän puitteissa. Toimeentulotuki on esimerkiksi edelleen Kelan hallinnoimaa ja sosiaali- ja perhetyö Oulunkaaren toteuttamaa. Näihin tulee olla yhteydessä, jos perheen tilanne sitä edellyttää. Oulunkaaren perhepalveluiden seudulliseen palveluohjaukseen voi olla yhteydessä akuuteissa välttämättömään apuun liittyvissä kysymyksissä, numero on 08 5875 5010 (ma-pe klo 9-15).

Iin kunnan puolesta olemme selvittelemässä ja valmistelemassa kahta kokonaisuutta: ruokahuoltoa ja perheen tarvitsemaa ohjausta ja tukea opetuksen ja hoidon järjestämisessä. Tähän liittyen toteutamme kaikille iiläisille lapsiperheille suunnatun kyselyn. Kyselyn pohjalta teemme tilannearvion ja alamme järjestellä tarvittavia toimia.

Vastaa verkkokyselyyn: https://sivistyspalvelut.kotisivukone.com/lomake.html?id=40875

Pyytäisin ystävällisimmin teitä vastaamaan lyhyeen kyselyyn keskiviikkoon 1.4.2020 klo 18.00 mennessä.

Kyselylinkki lähetetään kaikille esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion oppilaiden huoltajille Wilman kautta. Kyselyyn vastataan nimettömänä eli sen avulla kartoitetaan avuntarpeiden laajuutta.   

Lisätiedot:
Tuomo Lukkari, opetusjohtaja
tuomo.lukkari [at] ii.fi, p.040 656 8887