Miten Ii saavutti vuodelle 2030 asetetun valtakunnallisen 80% päästövähennystavoitteen jo vuonna 2020? Keskeisimmät toimet on koottu yhteen.

Tulos on koko kuntaorganisaation läpileikkaavasta ja kuntalaisia osallistavasta työstä, jota on ohjannut määrätietoinen halu kulkea kohti kestävää yhteiskuntaa.

Iissä ilmastoasiat on pyritty tuomaan lähelle ihmisten arkea sekä pitämään monitahoisen ja –mutkaisen aiheen ympärillä käytävä keskustelu maanläheisenä, jokaisen iiläisen yhteisenä asiana.

Iin kestävän kehityksen tilinpäätös 2016-2020 on kattava kuvaus Iin kunnan merkittävimmistä resurssiviisauden toimenpiteistä. Tehdyn työn ansiosta Iin kunta on kasvanut kokoaan suuremmaksi ja kansainvälisesti tunnustetuksi toimijaksi ilmasto- ja ympäristötyön saralla.

Vuoden 2020 viralliset päästövähennyslaskelmat (Syke) julkaistaan vuoden 2021 aikana.