Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laadinnassa nousevat keskiöön joukkoliikenteen ratkaisut 

Ii on osa Oulun seudun liikennettä.

Viime vuoden syksyllä käynnistyneen Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman 2040 laadinnassa on käyty aktiivisesti vuoropuhelua seudun kuntien kesken ja sidosryhmiä kuullen liikennejärjestelmän kehittämisen tavoitteiden ja vaihtoehtoisten ratkaisujen löytämiseksi. Tilaisuuksissa on keskusteltu Oulun seudun liikennejärjestelmän toimintaympäristössä tapahtuneista muutoksista muun muassa Sitran julkaisemien megatrendien 2023 avulla sekä ideoitu liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteistoa ja suunnitelmalta toivottuja vaikutuksia. 

Kuntahaastatteluissa on keskusteltu, miten liikennejärjestelmää olisi tarpeen kehittää kunnan ja koko seudun näkökulmasta. Seuturakennetiimin ja liikenteen johtoryhmän edustajille järjestetyssä työpajassa pohdittiin, miten liikennejärjestelmä tukee Oulun seudun kehityskuva 2030+:n tavoitteiden saavuttamista ja pyrittiin muodostamaan käsitys siitä, mitkä liikenteelliset kysymykset on ratkaistava Oulun seudulla lähivuosina ja mitä tavoitellaan pidemmällä aikajänteellä. Tulevaisuuden osaajia eli nykyisiä opiskelijoita on osallistettu työpajassa Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikössä järjestetyn kuntasuunnittelun erikoiskurssin yhteydessä. Vuorovaikutus jatkuu läpi työn muun muassa poliittisten päättäjien sekä elinkeinoelämän edustajien kanssa.

Joukkoliikenneratkaisut ovet keskeisiä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi
Kävelyn ja pyöräilyn rooli on keskeinen erityisesti lähiympäristöissä sekä osana joukkoliikenteen matkaketjuja, ja niitä kehittämällä voidaan edistää myös terveydellisiä tavoitteita arkiliikunnan lisääntymisen myötä. Liikennejärjestelmän kehittämisen suurin muutos on saatava aikaan joukkoliikenteessä. Joukkoliikenteen kulkutapaosuuden tulee kasvaa, ja kasvun mahdollistamiseksi tarvitaan siirtymää henkilöautoilusta joukkoliikenteeseen. 

Maankäyttöä tulee tiivistää tukemaan vahvoja joukkoliikennekäytäviä. Maankäytön tiivistämistä tarvitaan, koska Oulun seudun väestönkehitys tulee arvioiden mukaan pysähtymään vuoteen 2040 ja rahoituksen ja ilmastotavoitteiden vuoksi jo rakennettu infrastruktuuri on järkevää hyödyntää täysimittaisesti. Yhdyskuntarakenteen laajentaminen ei siis ole kestävää politiikkaa, joten tarvitsemme tiivistämistä. Erityisen tärkeää tiivistämien on silloin, jos liikennejärjestelmän halutaan tulevaisuudessa tukeutuvan seudulliseen lähijunaan ja/tai ratikkaan Oulun kaupunkialueella.  

Liikennejärjestelmäsuunnitelmalle on perustettu nettisivut, joilta voit seurata suunnitelman edistymistä: ouka.fi/oulunseudunliikennejarjestelma
 

(tiedote: Kuntajohtajakokous 9.2.2023)