Varautuminen: Ii- ja Kuivajoelle ennustetaan keskimääräistä kevättulvaa

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen mukaan kevättulva Iin kunnan alueella tulee olemaan keskimääräinen ja Ii- ja Kuivajoelle ennustetaan tulvahuippua huhti-toukokuun vaihteeseen.

ELY-keskus kehottaa jokivarsien asukkaita ja kiinteistöjen omistajia seuraamaan tulvatilannetta ja varautumaan siihen tarpeen mukaan. ELY-keskus tarkkailee tulvatilannetta ajantasaisesti ja tiedottaa tarvittaessa kuntaa ja pelastusviranomaisia mahdollisista suuremmista tulvauhista. Asukkaiden vastuulla on suojella sekä itseään että omaisuuttaan ja kiireellisissä onnettomuus- ja pelastustilanteissa ottaa yhteyttä hätäkeskukseen.

Lisätietoja:

Lisätiedot:
Taija Savilaakso, ympäristöasiantuntija 
p. 040 674 0571, taija.savilaakso [at] ii.fi 
Yhdyskuntapalvelut