Iin kunnan lausunto Pohteen talouden tasapainottamisohjelmaan

Iin kunta yhtyy alueen kunnanjohtajien lausuntoon, jossa tasapainottamisohjelmaa, sen realistisuutta ja vaikutuksia sekä esittämistapaa on käsitelty laajasti ja monipuolisesti. Tämän lisäksi Iin kunta haluaa nostaa esiin nimenomaan oman alueensa osalta seuraavat epäkohdat.

Erityisesti olemme huolestuneita siitä, että alueella ei ole tietoa esitettyjen säästötoimenpiteiden vaikutuksista alueen elinvoimavaikutuksiin, eikä säästötoimenpiteiden vaikutuksista sote- ja pelastustoimen palvelujen saavutettavuuteen eikä myöskään henkilöstön saatavuuteen tulevaisuudessa.

Ii on maantieteellisesti varsin laaja-alue, joka koostuu Iin keskustaajaman lisäksi useista kylistä, joista isoin on aiemmin omana kuntana toiminut Kuivaniemen keskustaajama. Palvelujen saatavuuden, turvallisuuden ja varautumisen näkökulmasta on tärkeää huomioida, että Iin läpi kulkee yli 50 kilometrin matkan Suomen pohjoiseteläsuunnan kaksi valtaväylää: E4 ja rautatie. Tärkeä on myös huomioida varsin vilkas itälänsisuuntainen liikenne isoine puurekkoineen sekä erityisesti Iin pohjoiseen osaan sijoittuvat jo olevat ja tulevat tuuli- ja aurinkovoimapuistot sekä niiden rakentaminen.